Pirkanmaan patorakenteita kartoitetaan – tuloksia hyödynnetään esimerkiksi vesien tilaa parantavien hankkeiden suunnittelussa

Pirkanmaan patorakenteita kartoitetaan paraikaa. Yksi esimerkki niistä on Urjalan Matkunjärven säännöstelypato. Kuva: Jami Aho.

Pirkanmaalla on keväällä 2020 aloitettu laaja vesistöjen patorakenteiden kartoitus. Kartoituksen kohteena ovat patojen lisäksi myös muut rakenteet, jotka voivat vaikuttaa kalojen kulkuun, virtaamiin ja vedenkorkeuksiin.

”Vielä 15 vuotta sitten tiedot vesistöjen rakenteista olivat ainoastaan paperisina arkistojen kätköissä. Ensimmäinen kartoitustyö tehtiin jo vuonna 2009, jolloin saatiin kartoitettua reilusti toistasataa rakennetta Pirkanmaalta ja sähköistettiin hyvin pieni osa arkistosta”, kertoo johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid Pirkanmaan ELY-keskuksen tiedotteessa.

Nyt alkaneen kartoituksen tarkoituksena on digitoida rakenteiden lupatiedot sekä kerätä rakenteeseen liittyvät tekniset tiedot tietojärjestelmään. Työssä tehdään valtava arkistojen läpikäynti ja työn osana tehdään maastokartoituksia virtavesien varrella Pirkanmaan laajuisesti.

Maastosta löytyvät rakenteet kuvataan ja kirjataan

Maastokäynneillä kuvataan löytyvät rakenteet ja kirjataan niiden tiedot ylös sekä yksittäisissä tapauksissa haastatellaan rakenteen omistajaa tai käyttäjää.

”Rakenteen teknisiä tietoja ovat esimerkiksi rakenteen koko, kunto, säädeltävyys ja kalankulkumahdollisuus”, toteaa vesitaloussuunnittelija Niko Nurhonen.

Tällä kartoituksella palvellaan monenlaisia tarkoituksia ja se tulee säästämään viranomaisten työaikaa jatkossa. Tuloksia hyödynnetään vesilain valvontatyössä, vesien tilan arvioimisessa sekä vesien tilaa edistävien hankkeiden suunnittelussa.