Istutuksilla tuetaan Iijokeen leimautuneiden lohikalakantojen syntymistä

Yksivuotiaita merilohia matkalla istutettavaksi.

Iijokeen ja sen sivujokiin istutetaan touko-kesäkuun vaihteessa 130 000 merilohen ja 150 000 meritaimenen vastakuoriutunutta poikasta, 20 000 merilohen esikesäistä poikasta, 41 000 merilohen yksivuotiasta poikasta ja 5 000 meritaimenen yksivuotiasta poikasta. Istutuksilla tuetaan jokeen leimautuneiden lohikalakantojen syntymistä.

”Meritaimenet istutetaan Loukusanjokeen, Pärjänjokeen ja Livojokeen, lohet Iijoen pääuomaan sekä Livojokeen. Istutuksissa pyritään varmistamaan, että kalat hakeutuvat pohjaan ja löytävät suojapaikan”, kertoo eräsuunnittelija Eero Hartikainen Metsähallituksesta.

Istutusten tuloksia seurataan sähkökoekalastuksilla

Pienpoikaset hankittiin Luonnonvarakeskukselta, Kalankasvatus Vääräniemi Oy:ltä sekä Voimalohi Oy:ltä ja niiden istuttamisesta vastaa Metsähallitus sekä Voimalohi Oy. Istutusten tuloksia seurataan sähkökoekalastuksin heinä-elokuussa. Sähkökoekalastukset tekee Metsähallitus.

”Vastakuoriutuneita merilohia oli saatavilla normaalia vähemmän tänä vuonna. Hankimme yksivuotiaita lohenpoikasia kompensoimaan vk-poikasten vähäistä määrää. Pienpoikasten istutusmääriä on tarkoitus nostaa huomattavasti korkeammiksi vuosien edetessä lohikalakantojen palauttamisen tehostamiseksi”, toteaa Iijoen vaelluskalahankkeen 2020–2022 projektipäällikkö Mirko Laakkonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

Istutukset osa Iijoen vaelluskalahanketta

Pienpoikasten istuttaminen on osa Iijoen vaelluskalahanketta 2020–2022. Hankkeen muita toimenpiteitä ovat muun muassa smolttien alasvaellusväylän rakentaminen Haapakoskelle sekä lohikalojen ylisiirrot ja seuranta. Hanketta toteuttavat PVO-Vesivoima Oy, Lapin ELY-keskus, maa- ja metsätalousministeriö, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Iijoen kalatalousalue, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Luonnonvarakeskus. Hanketta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2,2 miljoonaa euroa.

Hanke on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta, jossa parannetaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja pyritään palauttamaan vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä.