Luke selvittää Suomen ensimmäisen ohjausaidan toimivuutta lohenpoikasten alasvaelluksella – noin 120 merkityn poikasen liikkeet seurannassa Iijoella

Akustinen kalamerkki sijoitetaan lohen vaelluspoikasen vatsaonteloon, minkä jälkeen kalojen annetaan toipua sumpuissa seuraavaan päivään ennen niiden vapautusta Iijokeen. Kuva: Pauliina Louhi.

Luonnonvarakeskus (Luke) tutkii lohen vaelluspoikasten ohjaamiseen tarkoitetun kelluvan ohjausaidan toimivuutta Iijoen Haapakosken vesivoimalaitoksen yläkanavassa kesäkuussa. Haapakoskelle viime kesänä asennettu noin 180 metriä pitkä teräksinen ohjausaita on ensimmäinen Suomessa kyseiseen tarkoitukseen asennettu rakenne.

Kelluvan ohjausrakenteen tavoitteena on saada ohjattua vaelluspoikaset nopeasti voimalaitoksen alapuolelle johtavalle turvalliselle reitille. Tyypillisesti patorakenteet hidastavat tai jopa katkaisevat vaelluspoikasten matkan merelle.

Kalat jäävät joko liian pitkäksi aikaa uimaan patoaltaaseen, jolloin ne ovat helppoa saalista petokaloille tai sitten ne yrittävät läpäistä voimalaitoksen turbiinien kautta, mikä myös lisää kalojen kuolleisuutta”, tutkija Riina Huusko Lukesta kertoo.

Voimalaitoksen yläpuolelle vapautetaan 120 merkittyä vaelluspoikasta

Luke vapauttaa Haapakosken voimalaitoksen yläpuolelle noin 120 merkittyä lohen vaelluspoikasta kevättulvan jälkeen. Vaelluspoikasten käyttäytymistä ohjausaidan läheisyydessä seurataan niiden vatsaonteloon sijoitettujen akustisten kalamerkkien avulla, joita lukevia vastaanottimia sijoitetaan voimalaitoksen ylä- ja alakanavaan.

Tutkimuksessa on käytössä myös painelähettimiä, joiden avulla saadaan tietoa kalan uintisyvyydestä. Yhdistämällä tietoja kalojen liikesuunnista sekä uintisyvyydestä saadaan muodostettua tietoa kalojen kolmiulotteisista uintireiteistä ohjausrakenteen läheisyydessä.

Alustavia tuloksia odotettavissa syksyllä

Saatavia tuloksia verrataan myös ennen ohjausaidan asentamista vuonna 2017 Haapakoskella toteutettuun vaelluskalaseurannan tuloksiin, jolloin saadaan tietoa kalojen käyttäytymisen muutoksista alueella ennen ja jälkeen ohjausaidan asentamista.

Lohikantojen palauttaminen rakennettuihin jokiin edellyttää kalojen vaellusyhteyden eheyttämistä kahteen suuntaan. Kalanpoikasten on päästävä jokien yläjuoksulta mereen syönnösvaellukselleen kasvamaan ja aikanaan aikuisten kalojen on päästävä takaisin mereltä jokien ylävirtaan lisääntymisalueilleen.

Haapakoski on sijainniltaan ylin Iijoen pääuoman viidestä vesivoimalaitoksesta. Ohjausaita on asennettu osana Pohjois-Pohjanmaan liiton koordinoimaa Iijoen vaelluskala -kärkihanketta.