MSC:n tutkimus: Huoli meristä ajaa kuluttajia lisäämään vastuullisia mereneläviä lautasellaan – nuoret ja pienten lasten vanhemmat muuttaneet eniten ostokäyttäytymistään

Maailmanlaajuisesti yli 40 000 kala- ja äyriäistuotetta on saanut sinisen MSC-ympäristömerkin, joka osoittaa, että tuotteen raaka-aine on pyydetty tiukan kestävän kalastuksen standardien mukaisesti.

Huoli meristä on synnyttänyt uudentyyppisen kuluttaja-aktivismin aallon. MSC:n (Marine Stewardship Council) uudesta tutkimuksesta käy ilmi, että merenelävien ostajat äänestävät yhä useammin haarukoillaan varmistaakseen, että merissämme on kalaa myös tulevaisuudessa.

Tutkimuksesta, johon osallistui yli 20 000 ihmistä 23 maasta, käy ilmi, että globaalisti kuusi kymmenestä mereneläviä syövistä kuluttajista on tehnyt muutoksia ostokäyttäytymiseensä suojellakseen kaloja merissämme.

Suomessakin ollaan hyvin lähellä tätä globaalia keskiarvoa, sillä 53 prosenttia suomalaisista kertoo viimeisen vuoden aikana muuttaneensa ostokäyttäytymistään merenelävien suojelemiseksi. Myös yli kaksi kolmasosaa suomalaisista mereneläviä rakastavista kuluttajista kertoo, että merten hyvinvoinnin takia on elintärkeää ostaa vastuullisia mereneläviä, kun globaali keskiarvo 65 prosenttia.

Myös viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että kestävä kalastus on elintärkeää merien hyvinvoinnille. Suomessa SAKL:n hallinnoima silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastus on yksi näistä kestävän kalastuksen edelläkävijöistä.

Asennemuutos näkyy kuluttajien tuotevalinnoissa

Kuluttajien asenteen muutos näkyy myös tuotevalinnoissa. Suomalaisista 28 prosenttia sanoo vaihtaneensa merien tai kalojen suojelemisesta kertovaan merkkiin tai tuotteeseen, 20 prosenttia on vaihtanut toiseen lajiin ja 9 prosenttia on jopa vaihtanut paikkaa, josta he ostavat mereneläviä.

Kahdeksan kymmenestä merenelävien kuluttajasta on valmis jatkamaan toimia merten suojelemiseksi myös tulevaisuudessa. Nuoret ja pienten lasten vanhemmat ovat tehneet eniten muutoksia viimeisen vuoden aikana ja ovat myös halukkaimpia tekemään lisää merenelävien suojelemiseksi myös tulevaisuudessa.

Merissä on 80 prosenttia maailman elämästä ja merenelävät ovat tärkein proteiininlähde yli kolmelle miljardille ihmiselle ympäri maailmaa. Kuitenkin jopa kolmannes maailman kalakannoista on ylikalastettu ja 60 prosentilla kalastuksen taso on kalakantojen kapasiteetin ylärajalla.

Uusi kampanja käyntiin vastuullisen kalakaupan puolesta

MSC julkaisi Maailman Merien Päivänä 8. kesäkuuta globaalin kampanjansa “Pieni sininen merkki, upea sininen maailma”. Sen tavoitteena on rohkaista kuluttajia vaihtamaan vastuullisiin sinisellä kalamerkillä merkittyihin tiukan kestävän kalastuksen standardin mukaisesti sertifioituihin tuotteisiin.

“Liikakalastus, ilmastonmuutos ja saasteet kurittavat jatkuvasti meriämme, joten kuluttajien tekemät valinnat eivät koskaan ole olleet näin tärkeitä. Uusi kuluttajatutkimuksemme osoittaa, että ihmiset todella välittävät siitä, mistä merenelävät ovat peräisin ja miten ne on tuotettu”, Johanna Vepsä MSC Suomelta sanoo.

”Aikana, jolloin kalateollisuudella on edessään ennennäkemättömiä haasteita koronaviruspandemian takia, kaikki voivat osallistua kestävien käytäntöjen noudattamiseen sitoutuneiden kalastajien tukemiseen ja auttaa meren ekosysteemien suojelemisessa sekä merenelävien saatavuuden turvaamisessa tuleville sukupolville. Valitse vain sertifioituja vastuullisia mereneläviä, joista löytyy sininen MSC-ympäristömerkki”, Vepsä sanoo.

MSC-sertifikaatin saanut yli 400 kalastusyritystä

Marine Stewardship Council (MSC) on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio. Sen sininen kalamerkki on yksi tunnetuimmista kalastusalan kansainvälisistä ympäristömerkeistä.

Sininen kalamerkki pakkauksessa tarkoittaa, että kala tai äyriäistuote on peräisin luonnonvaraista kalaa pyytävästä kalastusyrityksestä, jonka puolueeton taho on sertifioinut MSC:n kestävän kalastuksen ympäristöstandardia vasten, ja on täysin jäljitettävissä kestävään lähteeseen.

Yli 400 kalastusyritystä 41 maassa on saanut MSC-sertifikaatin. Näiden toimijoiden yhteenlaskettu vuosittainen saalis on yli 12 miljoona tonnia, joka vastaa noin 15 prosenttia koko maailman vuotuisesta pyyntimäärästä. Yli 40 000 kala- ja äyriäistuotteella on sininen MSC-ympäristömerkki.

Lisätietoa