Luonnon virkistyskäytön strategiaa varten toivotaan kansalaisten omia ehdotuksia – myös kalastus on merkittävä osa luontoliikuntaa

Laajat jokamiehenoikeudet ja yleiskalastusoikeudet ovat merkittävä osa suomalaista vapaa-ajankalastusta ja luonnon virkistyskäyttöä maassamme. Kuva: Olli Saari.

Ympäristöministeriö pyytää kansalaisilta evästystä kansallisen luonnon virkistyskäytön strategian laadintaan. Kommentteja voi lähettää 31.5.2021 saakka Otakantaa.fi -palvelussa. Kyselyssä voi tehdä myös omia ehdotuksia strategiatyön tueksi.

”Luonnossa oleilun tärkeys on kirkastunut entisestään koronapandemian aikana. Lähiluonto löytyy ihan kodin läheltä ja tuo virtaa arjen keskellä. Toivon, että mahdollisimman moni innostuu antamaan ehdotuksia virkistysstrategiatyön tueksi. Lähes kaikki suomalaiset virkistäytyvät luonnossa, joten asiantuntijoita riittää”, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Luonnon virkistyskäytön strategian tavoitteena on tuoda luonnon virkistyskäytön hyötyjä suomalaisten tietoon ja käyttöön. Strategia on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa ja se valmistellaan tänä vuonna. Valmistelu on laajapohjaista ja ohjausryhmän työssä on mukana useita ministeriöitä.

Kansalaisten ehdotuksia kaivataan

Asiantuntijat ovat valmistelleet virkistyskäytön strategiaa ympäristöministeriön koolle kutsumissa työryhmissä ja työpajoissa. Ryhmien alkukevään aikana tekemiä huomioita on hyödynnetty tuoreen kansalaiskyselyn laadinnassa.

”Kevät on luonnossa liikkumisen kulta-aikaa. Nyt on myös hyvä hetki kertoa, miten sitä kannattaisi edistää. Strategian laadinta on päässyt vauhtiin, mutta kansalaisten täydentäviä ehdotuksia kaivataan”, kannustaa erityisasiantuntija Matti Nieminen ympäristöministeriöstä.

Vapun jälkeen käynnistyy ympäristöministeriön viestintäkampanja, jolla kannustetaan osallistumaan yhteisen strategian laadintaan. Kampanja pohjautuu ulkoilun ja luonnossa liikkumisen vahvaan asemaan suomalaisuudessa.

Myös kalastuksen harrastajat mukaan kyselyyn

Kalastaminen on yksi merkittävimmistä luontoliikunnan muodoista maassamme ja olisi suotavaa, että mahdollisimman moni kalastuksen harrastajakin osallistuisi luonnon virkistyskäytön strategian laadintaan.

Suomen Vapaa-ajan Kalastajista (SVK) strategian valmistelussa on ollut mukana kalatalousasiantuntija Janne Rautanen. Hänen mielestään laajat jokamiehenoikeudet ja yleiskalastusoikeudet ovat tärkeimmässä asemassa kalastusharrastuksen kannalta.

”Se, että saa liikkua luonnossa vapaasti ja yöpyäkin lyhytaikaisesti on retkeileville kalastajille tärkeää. Siksi etenkin valtion mailla rakentamattomia rantoja ja saaria tulee säilyttää jokamiesoikeuksiin perustuvan luontovirkistyksen tarpeisiin. Muuallakin rantarakentamisen luvitukseen tulee kiinnittää huomiota”, Rautanen korostaa.

”Yleiskalastusoikeuksia voisi myös edelleen kehittää ja siten motivoida ihmisiä kalastamaan aiempaa enemmän. Esimerkiksi 1-2 maksullista lisävapaa yhden 18-64-vuotiaille maksullisen yleiskalastusoikeusvavan, oheen, lisäisi kalastusinnokkuutta”, hän arvioi.

Lisäksi Rautanen nostaa esiin vesille pääsyn helpottamisen ja kalastusmahdollisuuksien parantamisen entisestään. ”Lisää julkisia veneenlaskupaikkoja ja rantapalveluja kaivataan. Myös hyvät tulistelu- ja WC-tilat suosituimpiin kalastuskohteisiin olisivat myös toivelistalla”, hän luettelee.

Otakantaa.fi-kysely