Älä heitä roskia katukaivoon – ne voivat päätyä lähimpään vesistöön!

Mahanpuruja muovista -tarroja voi nähdä kaivonkansissa Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa, Lahdessa, Liedossa, Turussa ja Vantaalla.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n Mahanpuruja muovista -viestintäkampanja tulee taas. Kampanjassa kaupunkien kaivonkansia merkitään värikkäillä tarroilla, jotta kansalaisten tietoisuus roskien lähteistä vesistöihin lisääntyisi ja roskaantuminen vähentyisi.

Tarroitettuja kaivonkansia voi nähdä Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa, Lahdessa, Liedossa, Turussa ja Vantaalla. Kampanja-aika on 17.–31.8.2020. Kaivonkansien lisäksi Turussa on jo kesän aikana voinut bongata kampanjailmeellä tarroitettuja yleisiä roskiksia Aurajoen varrella.

Pilotointi viime vuonna

Tarrakampanjaa pilotoitiin viime vuonna Porvoossa, Turussa ja Vantaalla. Kampanjan viesti sekä raikas ja hauska ilme pääsi esille useissa medioissa, ja aihe herätti toivottua keskustelua vesistöjen roskaantumisongelmasta.

”Olemme iloisia, että kampanjaan lähti tänä vuonna mukaan useampia kaupunkeja, ja se laajeni myös sisävesille. Tänä vuonna kampanja-ajalle osuu myös Itämeripäivä, jota vietetään 27.8.”, kertoo PSS ry:n projektikoordinaattori Jutta Vuolamo.

Älä heitä tupakantumppia hulevesikaivoon

Kampanjalla halutaan nostaa esille, että suurin osa vesistöjen roskista on peräisin kaupungeista ja ne kulkeutuvat sinne joko suoraan ihmisen kädestä tai esimerkiksi hulevesijärjestelmää pitkin.

Erityisen tavallista on heittää tupakantumpit filttereineen sadevesikaivoihin tietämättä, että hulevedet johdetaan lähes kaikkialla puhdistamatta suoraan lähimpään vesistöön. Siksi ei ole yllättävää, että tupakantumppi onkin maailman tavallisin roska meren rannoilla.

”Myös muoviroskaa, erityisesti piknikeväiden kääreitä ja kertakäyttöastioita, löytyy huomattavan paljon rannoilta. Jokainen voi siis vaikuttaa omalta osaltaan roskaantumisongelmaan huolehtimalla omista roskistaan”, Vuolamo kertoo.

Yhteistyötä useiden kaupunkien kanssa

Vuoden 2020 kampanja järjestetään yhteistyössä Espoon kaupungin, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, Lahden kaupungin, Liedon kunnan, Liedon Veden ja Turun kaupungin kanssa.

Mahanpuruja muovista -kampanja sai alkuvuodesta rahoituksen Ålandsbankenin Itämeriprojektilta, mikä mahdollistaa kampanjan jatkumisen, kehittämisen ja laajentumisen myös vuonna 2021.