WWF:n raportti: Suomella ja koko EU:lla paljon parannettavaa meriluonnon suojelussa

Monimuotoinen meriluonto on elintärkeä niin ravinnon, työpaikkojen, energiansaannin kuin hengitysilman turvaamiseksi. Tuore raportti osoittaa kuitenkin vakavia puutteita sen suojelussa. Kuva: Jaana Vetikko

Monimuotoinen meriluonto on elintärkeä niin ravinnon, työpaikkojen, energiansaannin kuin hengitysilmamme turvaamiseksi. Tuore raportti kuitenkin paljastaa vakavia puutteita meriluonnon monimuotoisuuden suojelun toteutumisessa koko EU:n alueella.

WWF:n ja Sky Ocean Rescuen raportista selviää, että vaikka 12,4 prosenttia EU:n merialueista on virallisesti suojeltu, vain 1,8 prosentille suojelualueista on tehty hoidon ja käytön suunnitelma. Suomessa viidestä mereisestä kansallispuistosta vain kahdelle on valmiit suunnitelmat siitä, mitä niiden on tarkoitus suojella ja miten.

Havainto on hälyttävä tilanteessa, jossa YK:n luonnon monimuotoisuussopimuksen sekä kestävän kehityksen tavoitteiden takarajan umpeutumiseen on alle vuosi. Sopimusten mukaan vähintään kymmenen prosenttia maailman meristä tulee olla tehokkaan suojelun alaisena vuoteen 2020 mennessä.

Alueet ja luonto suojeltu vain paperilla

Raportin mukaan yhdellätoista EU-maalla ei ole minkäänlaista hoidon ja käytön suunnitelmaa suojelemilleen merialueille, ja kahdeksalla maalla on suunnitelmat alle kymmenelle prosentille suojelualueistaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että alueet ja niiden luonto on suojeltu vain paperilla.

”Merten suojelualueiden tavoitteena on suojella kullekin alueelle tunnusomaisia lajeja ja luontotyyppejä ihmistoiminnan vaikutuksilta. Suojelualueen perustaminen ei kuitenkaan vielä turvaa mitään, jos samalla ei tehdä kattavia suunnitelmia siitä, mitä ja miten on tarkoitus suojella”, sanoo WWF Suomen meriasiantuntija Anna Soirinsuo.

Porkkalanniemen ympäristö vihdoin suojeltava

Suomessa tilanne on se, että viidestä mereisestä kansallispuistostamme kolmella ei ole hoidon ja käytön suunnitelmaa. Suunnitelmat puuttuvat Selkämeren, Itäisen Suomenlahden ja Tammisaaren kansallispuistoilta. Kaksi jälkimmäistä kansallispuistoa on perustettu jo 1980-luvulla.

”Näille suojelualueille tarvitaan kiireesti kattavat hoidon ja käytön suunnitelmat ja niiden toteuttamiseen ja valvontaan riittävä rahoitus. Lisäksi Porkkalanniemen ympäristö tulee vihdoin suojella perustamalla alueelle kansallispuisto, johon sisältyvät myös ympäröivät merialueet”, Soirinsuo sanoo.

Kymmenen prosentin suojelutaso ei riitä

Raportissa todetaan myös, ettei tämänhetkisenä tavoitteena oleva kymmenen prosentin suojelutaso riitä turvaamaan meriluonnon sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. WWF vaatii kansainvälisen luonnonsuojelujärjestö IUCN:n suositusten mukaisesti, että vähintään 30 prosenttia maailman meristä on suojeltu vuoteen 2030 mennessä.

Kattavien hoidon ja käytön suunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen nykyisillä suojelualueilla olisi ensimmäinen askel tämän tavoitteen saavuttamisessa.

”Tämän lisäksi on tärkeää, että kaikki merialueella tapahtuva ihmistoiminta suunnitellaan ekosysteemilähtöisesti. Esimerkiksi laivaväylien suunnittelun, satamien laajentamisen tai tuulipuistojen rakentamisen yhteydessä tulee aina kiinnittää huomiota siihen, että meriluonto pysyy elinvoimaisena”, Soirinsuo sanoo.