Tunnetun taimenjoen kalakuolema ei toistunut Lappeenrannassa – vedenlaatu on edelleen rehevää mutta kalojen kannalta siedettävää

Lappeenrannan Mustajoki on tullut tunnetuksi ainutlaatuisesta taimenkannastaan, jota nykyisin käytetään useimpien kaakon alueen pikkujokien tuki- ja kotiutusistutuskantana. Kuvassa Mustajoen kutevia taimenia. Kuva: Esko Kivistö.

Mustajoen Pohjakkalassa kesäkuussa 2022 havaittu, yläjuoksun vähähappisuuteen ja korkeaan ammoniumtyppeen liittynyt kalakuolema ei ole toistunut. Joen yläosan kahdella latvahaaralla toteutettiin tehostettua vedenlaadun seurantaa keväällä ja kesällä 2023. Lappeenrannassa virtaava joki on tunnettu ainutlaatuisesta taimenkannastaan

Kenttämittauksissa sekä perusteellisemmissa laboratorioanalyyseissä ei havaittu talouskalojenkaan kannalta kriittisiä pitoisuuksia. Edelleen havaittiin muun muassa koholla olevia kokonaistypen ja raudan pitoisuuksia sekä hieman alentunutta liukoista happea.

Viimevuotiseen tapaan Mustajoen vedenlaatu on heikointa aivan yläosilla. Korkein mitattu ammoniumtyppipitoisuus jäi kuluneena kesänä alle puoleen edellisen kesän ennätyslukemasta ja ilmeni täysin samalla havaintopaikalla.

Vedenlaatua ja taimenkantaa seurataan säännöllisesti

Tehostetut vedenlaatumittaukset syksyllä 2022 ja keväällä sekä kesällä 2023 antavat viitteitä siitä, että kahdesta latvapurosta Karhusjärvenojassa olisi parempilaatuista vettä. Tutkitulla alueella Mustajoen yläosilla missään ei ole ollut viitteitä säädösten vastaisesta toiminnasta maatalousmaiden vesiensuojelun suhteen.

ELY-keskuksen ympäristövastuuyksikkö seuraa edelleen Mustajoen pääuoman vedenlaatua kolmesta eri havaintopaikasta neljä kertaa vuodessa tapahtuvalla näytteenotolla, ja Luonnonvarakeskus tutkii joen taimenkantaa jokasyksyisillä koekalastuksilla.

Kuluneena kesänä ei ole havaittu yhtään kuollutta kalaa tarkemmin seurattujen Mustajoen latvahaarojen ohella myöskään keskiosilla, jonne kuolleet särkikalat vuoden 2022 kesäkuussa päätyivät.

Tunnettu ainutlaatuisesta taimenkannastaan

Lappeenrannan Mustajoki on tullut tunnetuksi ainutlaatuisesta taimenkannastaan, jota nykyisin käytetään useimpien kaakon alueen pikkujokien tuki- ja kotiutusistutuskantana. Ellei joki olisi pohjavesivaikutteisena kesäisin viileää, olisi se nykyisellä ilmaston ja maankäytön muutosvauhdilla muuttunut entiseksi taimenjoeksi. Joen taimenkannalle olisi suotuisaa, etteivät yläosan korkeat ammoniumpitoisuudet enää toistuisi, happipitoisuus paranisi ja nykytasoiset rautapitoisuudet laskisivat.

Jos kesän 2022 kalakuolemat olisivatkin johtuneet ns. luontaisista tekijöistä eli ylirehevyydestä ja liian suuren vesikasvimassan hajoamisesta, voisi olla tarpeen vähentää hajoavan ja happea kuluttavan kasvimassan määrää Mustajärvenojan haarassa. Selvittelytyö Mustajoen vedenlaadun kohentamiseksi ja kalakannan tilatarkkailu näin ollen jatkuu.