Nuaskylän osakaskunta vapautti vapaa-ajan- ja kotitarvekalastajat lupamaksuista – haluaa teollaan kannustaa ihmisiä kalastamaan ja syömään kotimaista kalaa

Nuaskylän osakaskunnan vedet sijaitsevat Sotkamon kalatalousalueella.

Suuri osa Nuaskylän osakaskunnan 4700 hehtaarin vesialueista sijaitsee säännöstelyn piirissä ja alueella on myös muuta teollista toimintaa, joten alueelle on määrätty merkittävät kalakantojen- ja vesistönhoitovelvoitteet. Osakaskunnan vesialueet sijaitsevat Kainuun maakunnassa Sotkamon kunnan alueella.

Hoitovelvoitteiden lisäksi osakaskunnalla on oma luonnonravintolammikko, josta se saa vuokratuloja. Edellä mainittujen velvoitteiden ja tulonlähteiden ansiosta osakaskunta koki, että sillä on ainutlaatuinen mahdollisuus kannustaa ihmisiä kalastusharrastuksen pariin sekä syömään kotimaista kalaa entistä enemmän.

Näin syntyi osakkaiden kokouksessa vuonna 2023 päätös, jonka myötä osakaskunta vapautti kaiken osakaskunnan vesialueella tapahtuvan vapaa-ajan- ja kotitarvekalastuksen lupamaksuista. Vapautuksen myötä osakaskunnan vesialueella kaikki vapaa-ajankalastusmuodot ovat jatkossa sallittuja ja maksuttomasti toteutettavissa. Kalastonhoitomaksu pitää kuitenkin olla maksettuna.

Yhteystietolomakkeen täyttäminen ehtona kalastamiselle

Kaikkien Nuaskylän vesialueille kalaan aikovien tulee kuitenkin täyttää yhteystietonsa lomakkeeseen, jotta osakaskunnalla säilyy jatkossakin kokonaiskuva ja käsitys järvellä kalastavien määrästä. Yhteystietolomakkeen täyttäminen on edellytys osakaskunnan vesialueella kalastamiseen.

Kalastuksenvalvojat tulevat vuoden 2024 aikana liikkumaan Nuaskylän osakaskunnan vesialueilla useampaan otteeseen. Kalastuksenvalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kalastajat ovat toimittaneet yhteystietonsa osakaskunnalle sekä valvoa kalastuslain noudattamista mm. pyydysten merkitsemisessä.

Osakaskunta tulee toimittamaan avovesikauden lähestyessä myös Nuasjärven venesatamiin aihetta koskevia infokylttejä. Niiden avulla pyritään varmistamaan, että tieto lupakäytäntöjen muutoksista saavuttaa kaikki kalastajat. Rekisteröitymisvelvollisuus koskee kaikkea pyydyskalastusta sekä kalastusta useammalla vieheellä/vavalla.

Kuhan alamitta 45 cm

Nuaskylän osakaskunnan vesialueilla kuhan alamitta on 45 cm. Osakaskunta muistuttaa myös, että kalastuslainmukainen sallittu enimmäismäärä verkkokalastuksessa muilla kuin kaupallisilla kalastajilla on 240 metriä.

Kaupallisen kalastuksen luvat osakaskunnan vesialueille ovat jatkossakin maksullisia ja niiden myöntäminen on Nuaskylän osakaskunnan hoitokunnan vastuulla. Lisätietoja antaa Nuaskylän osakaskunnan hoitokunnan puolesta Kainuun kalatalouskeskuksesta Jaakko Muurimäki, 0440946557, jaakko@muikkusuomi.fi

Yhteystietolomake on täytettävissä Kalallakainuussa-sivustolla

Muistathan kuitenkin maksaa kalastonhoitomaksun