Oulujoella kalaistutusten tuloksellisuutta seurataan mikrosirujen avulla – taimenet vapautetaan tänä vuonna poikkeuksellisesti kahdessa erässä

Tavallisesta poiketen meritaimenet vapautetaan tänä keväänä kahdessa erässä. Kahdella erillisellä vapautuserällä on tarkoitus selvittää vapautusajankohdan ja vedenlämmön vaikutusta taimensmolttien vaelluskäyttäytymiseen istutuksen jälkeen.

Vuoden 2021 merilohen ja -taimenen istutukset ovat alkaneet Fortumin Montan kalanviljelylaitokselta. Nyt tehtävät kalanpoikasten vapautukset ovat osa Fortumin vesivoimalaitosten kalatalousvelvoitteiden hoitoa.

Kalat on jo useamman vuoden ajan vapautettu Fortumin Montan kalanviljelylaitokselta Oulujokeen. Kalojen vapauttamisen hoitaa Montan Lohi Oy. Jokeen istuttamisen myötä kalojen vapauttamista on pystytty viivästyttämään vanhoihin meri-istutuksiin verrattuna. Nyt veden lämpötila vastaa aiempaa paremmin luonnonpoikasten vaelluslämpötilaa.

Meritaimenten vapautus alkaa, kun Oulujoen veden lämpötila on +6 astetta ja merilohen vapautus, kun veden lämpötila nousee +8 asteeseen. Parhaat lohen istutustulokset saavutetaan kokemusten mukaan silloin, kun jokiveden lämpötila on +8 astetta, mutta ei ylitä +12 astetta.

Jokeen vapauttamisella halutaan myös varmistaa poikasten parempi kotoutuminen Oulujokeen, jolloin niiden odotetaan merivaelluksen jälkeen palaavan takaisin Oulujokeen kutemaan.

Meritaimenia vapautetaan kahdessa erässä

Tavallisesta poiketen meritaimenet vapautetaan tänä keväänä kahdessa erässä. Kahdella erillisellä vapautuserällä on tarkoitus selvittää vapautusajankohdan ja vedenlämmön vaikutusta taimensmolttien vaelluskäyttäytymiseen istutuksen jälkeen. Toinen taimenen vapautuserä vapautetaan myöhemmin, veden lämmettyä noin +8 asteen lämpötilaan.

”Fortum istuttaa tänä vuonna 50 000 kaksivuotiasta meritaimenen ja 249 200 kaksivuotiasta merilohen poikasta. Noin viidesosa merilohen poikasista on vapaaehtoisena hankkeena istutettuja”, ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen Fortumilta kertoo.

Oulujoen kalojen seurannassa testataan uutta mikrosirutekniikkaa

Oulujoella on viime vuosien aikana testattu ja kehitetty uutta mikrosirutekniikkaan perustuvaa kalojen seurantajärjestelmää. Mikrosirumerkittyjen kalojen avulla seurataan mm. eri kantaa olevien lohien menestymistä ja paluuta Oulujokeen.

Kehitystyön tavoitteena on nykyaikaistaa ja automatisoida Oulujoen mittavien istutusten tuloksellisuuden seurantaa. Kevätkesällä 2021 Montasta Oulujokeen istutettavista lohen ja taimenen vaelluspoikasista reilut 14 000 kpl kantaa sisällään pientä yksilöllistä mikrosirua. Taimenia merkitään mikrosiruilla nyt ensimmäisen kerran.

Merkittyjä kaloja seurataan Oulujokeen asennettujen automaattisten mikrosirujen lukuasemien avulla. Lukuasemat kattavat laajasti koko jokialueen Merikoskelta Monttaan.

Myös merialueen kalastajille mikrosirujen lukuasemia

Seurantajärjestelmä kehittyy askel askeleelta. Tänä vuonna saadaan ensimmäistä kertaa myös merialueen kalastajille käyttöön mikrosirujen lukulaitteita, joilla mikrosiruja saadaan luettua myös saaliiksi päätyneistä lohista.

”Yleisellä tasolla vaikuttaa siltä, että Oulujoen kalaistukkaiden selviytyminen on pitkästä aikaa kasvusuunnassa ja kaloja palaa mereltä aiempaa enemmän. Tämä näkyy niin saaliissa, Merikosken kalatiessä kuin PIT-merkittyjen kalojen paluussa merivaellukselta Oulujokeen”, kertoo tutkija Panu Orell Luonnonvarakeskuksesta.

Tutkimus- ja seurantajärjestelmän kehitystyötä tehdään Oulujoella osana laajaa Sateenvarjo III -hankekokonaisuutta, jota rahoittavat useat voimayhtiöt sekä maa- ja metsätalousministeriö.