WWF palkitsi vapaa-ajankalastusmuseosäätiön 23 000 euron Panda-palkinnolla – rahat käytetään Kalkkistenkosken kunnostamiseen ja vaelluskalojen hyväksi tehtävän työn tunnetuksi tekemiseen

Viime helmikuussa Suomen vapaa-ajankalastusmuseosäätiö kunnosti Leppäsaaren aluetta Kalkkistenkoskella. Vajaan puolen hehtaarin kokoiselle alueelle tuotiin kaiken kaikkiaan noin 600 kuutiota kiviainesta, josta tehtiin pääasiassa poikaskivikkoa ja jonkun verran myös kutusoraikkoa luonnonvaraisille taimenille. Kuva: Hannu Heinonen.

WWF on myöntänyt Panda-palkinnon Suomen vapaa-ajankalastusmuseosäätiölle. Museosäätiö käyttää palkintorahan Asikkalassa sijaitsevan Kalkkistenkosken kunnostamiseen ja vaelluskalojen hyväksi tehtävän työn tunnetuksi tekemiseen.

Suomen vapaa-ajankalastusmuseosäätiön toiminnan varsinaisena tarkoituksena on Suomen vapaa-ajankalastuksen historian ja perinteiden tallentaminen ja vaaliminen sekä Suomen vapaa-ajankalastusmuseon toiminnan kehittämisen tukeminen.

Asikkalassa sijaitsevan Kalkkistenkosken kunnostaminen on puolestaan tärkeää uhanalaisen järvitaimenen lisääntymisolosuhteiden parantamiseksi. ”Palkinto varmistaa alkaneen kunnostushankkeen toteutumisen koko laajuudessaan, minkä lisäksi se on omiaan lisäämään yleistä kiinnostusta vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamiseen’’, Suomen vapaa-ajankalastusmuseosäätiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Heinonen sanoo.

Kalkkistenkoski ollut merkittävä järvitaimenen lisääntymisalue

Kalkkistenkoski on aikoinaan ollut merkittävä järvitaimenen lisääntymisalue. Elinympäristön muutokset, uittoväylän rakentaminen, veden jatkuva säännöstely vesivoimatuotannon tarpeisiin sekä kalastuksen tehostuminen ovat vuosien saatossa romahduttaneet alueen luonnollisen taimenkannan.

Järvitaimen luokitellaan napapiirin eteläpuolisessa Suomessa erittäin uhanalaiseksi. Päijänteellä arvioidaan olevan ainoastaan 150–300 luonnossa syntynyttä naaraskalaa. Vapaa-ajankalastusmuseosäätiön hankkeessa parannetaan taimenten lisääntymisolosuhteita rakentamalla kutusoraikoita aikuisille kaloille ja suoja-alueita kuoriutuneille poikasille.

Vapaa-ajankalastusmuseosäätiö on erinomainen esimerkki

’’Kalkkistenkosken kunnostus elvyttää osaltaan järvitaimenen luonnonkantoja Etelä-Päijänteellä ja Ruotsalaisella sekä innostaa toivottavasti muita toimijoita vastaavanlaisiin kunnostuksiin myös pienemmillä kutu- ja lisääntymisalueilla. Toivottavasti saamme jo lähivuosina kuulla positiivisia uutisia luonnonvaraisen järvitaimenen tilan paranemisesta”, Panda-palkintoraadin puheenjohtaja Heidi Andersson perustelee.

’’Virtavesien hyvä tila on sydämen asia monipuoliselle toimijajoukolle Suomessa, ja vapaa-ajankalastusmuseosäätiö on tästä erinomainen esimerkki’’, toteaa WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Yksi Suomen suurimmista ympäristöpalkinnoista

WWF:n vuosittain jakama Panda-palkinto on yksi Suomen suurimmista ympäristöpalkinnoista. Palkinnolla halutaan edistää aktiivisia luonnon- ja ympäristönsuojeluhankkeita.

Erillisestä Anderssonin rahastosta myönnettävä Panda-palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1999. Viime vuonna palkinto jaettiin hankkeelle, jossa kartoitetaan luonnoltaan arvokkaita metsiä.

Yhteiskuvassa Panda-palkinnon saajat ja sen luovuttajat: Suomen vapaa-ajankalastusmuseosäätiön vesiasiantuntija Juha Keto, säätiön puheenjohtaja Hannu Heinonen, palkintoraadin puheenjohtaja Heidi Andersson ja WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen. Kuva: WWF.