Norjalta pyydetään tarkempaa selvitystä lohen koukkuverkkopyynnin sallimisesta Finnmarkin alueella – ministeri Lepältä on lähtenyt kirje Norjan ympäristö- ja ilmastoministerille

Suomella on hyvä neuvotteluyhteys Norjan kanssa. Parhaillaan maat neuvottelevat Tenojoen kalastussopimusta tarkentavan kalastussäännön uusimisesta seuraavan seitsemän vuoden ajaksi. Kuva: Jaakko Vähämäki.

Suomi ja Norja neuvottelivat Tenojoen lohenkalastuksen rajoituksista kevään aikana. Lohikannan heikon tilan vuoksi maat päätyivät kieltämään lohen kalastuksen Tenon pääuomassa ja sivuvesistöissä.

Vastaavasti Norja kielsi lohenkalastuksen Tenovuonossa sekä ulkorannikolla Tenonvuonon molemmin puolin. Tällä viikolla Norja päätti peruuttaa koukkuverkon käyttökiellon muualla Finnmarkin merialueella vuodeksi 2021. Päätös tuli Suomen viranomaisille yllätyksenä.

Lohet käyttävät merialuetta syönnösalueenaan ennen nousua jokialueelle kutemaan. Lohikannan taantuman merkittäväksi syyksi arvellaan sitä, että merialueen olosuhteet ovat muuttuneet. Yksittäisiä syitä ei kuitenkaan toistaiseksi ole pystytty tarkemmin selvittämään. Jo ennen maiden välisten neuvotteluiden päättymistä Norja oli kieltänyt merialueellaan lohen kalastuksessa yleisesti käytetyn koukkuverkon käytön.

Lepältä kirje Norjan ilmasto- ja ympäristöministerille

Norjan päätös kuuluu sen kansalliseen päätösvaltaan eikä suoraan rikkonut Suomen ja Norjan välistä sopimusta vuoden 2021 Tenojoen kalastuksesta. Sopimusta neuvoteltaessa Suomella oli kuitenkin käsitys, että koukkuverkon kielto on voimassa myös Finnmarkin alueella ja täydentää muita merkittäviä toimia lohikannan suojelemiseksi.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on tänään lähettänyt aiheesta kirjeen Norjan ilmasto- ja ympäristöministeri Sveinung Rotevatnille. Kirjeessä pyydetään Norjalta tarkempia perusteluja ja selvitystä kiellon perumiseen johtaneista syistä.

Suomella on hyvä neuvotteluyhteys Norjan kanssa, ja molemmat maat jakavat huolen Tenojoen lohen taantuvista kannoista. Parhaillaan neuvotellaan Tenojoen kalastussopimusta tarkentavan kalastussäännön uusimisesta seuraavan seitsemän vuoden ajaksi.