Kalastustyö kuntoon -hankkeessa etsitään keinoja kehittää rannikkokalastusta – kalastajien ja asiatuntijoiden yhteistyöllä haetaan ratkaisuja

Työtehoseuran vetämässä Kalastustyö kuntoon -hankkeessa etsitään muun muassa keinoja kehittää rannikkokalastuksen työmenetelmiä. Kuva: Työtehoseura.

Työtehoseura (TTS) jatkaa kaksi vuotta sitten päättyneen elinkeinokalataloushankkeen jälkeen rannikkokalastuksen kehittämisen parissa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamana. Kehittäminen tapahtuu kalastajien ja asiantuntijoiden yhteistyönä.

Jotta parhaat kalastajien työtä helpottavat ratkaisut löydetään, mukaan tarvitaan kalastustyön asiantuntijoiden lisäksi teknologian asiantuntijoita, laite- ja materiaalivalmistajia sekä kaikkia niitä, joilla on kyky keksiä uusi ratkaisu rannikkokalastuksen teknologioiden kehittämiseksi.

Kalastustyö kuntoon -ankkeessa selvitetään tyypillisimmät työmenetelmät rannikkomerialueella tapahtuvassa ammattikalastuksessa alle 10-metrisillä veneillä. Myös veneen lastaaminen ja kuorman purku otetaan tarkasteluun mukaan.

Työtapoja kehitetään ja pilotoidaan kalastusyrityksissä

Hankkeessa tuotetaan tietoa nykytilanteesta kalastajien työtä seuraamalla, ja ammattikalastajat ja kalastuksen asiantuntijat tunnistavat kokemusperäisesti työhön liittyviä kehittämiskohteita projektiryhmän ohjaamissa työpajoissa. Ratkaisuideoita tuotetaan yhteiskehittämisen työpajojen ja ideakilpailun avulla.

Erilaisia teknisiä ratkaisuja, työn organisointimalleja ja työtapoja pilotoidaan kalastusyrityksissä. Niiden vaikutukset työn sujuvuuteen, fyysiseen kuormitukseen ja työturvallisuuteen määritetään ja toimenpiteiden toteuttamiskustannukset lasketaan.

Miten kalastusalalle saadaan työvoimaa?

Kalastus on suuren turvallisuusriskin työtä, jota tehdään vaihtelevissa olosuhteissa sään armoilla. Alalta poistuu lähivuosina eläköitymisen kautta paljon ammattilaisia. Uusia tekijöitä tarvitaan, mutta ammatti ei houkuta.

Ammattikoulutus tuottaa vain muutaman kalastajan vuosittain. Mestari-kisälli -koulutusmallilla on saatu mukaan muutama uusi yrittäjä. Kalastustyön imago- ja työvoimaongelmat kumpuavat huonoista työolosuhteista, ylikuormittavasta työstä ja heikosta kannattavuudesta.

Hanke alkuun ammattikalastajan aloitteesta

Hankesuunnitelma sai alkunsa ammattikalastajan aloitteesta. Hän ehdotti kalastuksen modernisointia ja pohti teknologiaratkaisuja, jotka parantaisivat työolosuhteita veneessä ja satama-alueella.

Suunnitelma sai laajaa kannatusta paikallisilta kalatalouden toimintaryhmiltä. Rannikkokalastukseen keskittyvä hanke toteutetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamana vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kaikki kiinnostuneet tervetulleita

Hankkeen tavoitteena on löytää kalastustyön tekemistä helpottavia ratkaisuja, jotka voivat liittyä tekniikkaan, työolosuhteisiin tai -menetelmiin, saaliin kuljetuksessa ja säilytyksessä käytettäviin materiaaleihin, kalastajan suojavarusteisiin jne.

”Tarkoitus on etsiä käyttökelpoisimmat ratkaisut ja testata myös muilta toimialoilta ja Suomen ulkopuolelta tulevien ratkaisujen toimivuutta. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan kehittämään rannikkokalastusta ja sen uusia teknologioita”, kertoo projektipäällikkö, erikoistutkija Veli-Matti Tuure Työtehoseurasta.