Merivartiosto muistuttaa kalastuskauden lähestyessä: Vapaa-ajankalastus ei ole perusteltu syy rajan ylittämiseen

Suomen valtakunnan raja Ahvenanmaan länsipuolella on merkitty karttaan sinisellä korostettuna. Rajaa ei saa ylittää vallitsevassa tilanteessa ilman perusteltua syytä, jollaiseksi ei lasketa esimerkiksi vapaa-ajankalastusta.

Suomen sisärajojen valvonta on palautettu ja rajat ylittävää liikennettä on rajoitettu voimakkaasti valtioneuvoston päätöksellä koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi ainakin 13.5.2020 asti.

Rajoitukset koskevat myös valtakunnan rajan ylittävää huviveneilyä ja vapaa-ajankalastusta Suomen aluevesillä.

Rajan yli vain Maarianhaminan rajanylityspaikan kautta

Lohenkalastussesongin lähestyessä Länsi-Suomen merivartiosto muistuttaa, että valtakunnan rajan ylittäminen vesiteitse esimerkiksi Ruotsista Suomeen on mahdollista Länsi-Suomen merivartioston vastuualueella ainoastaan Maarianhaminan rajaylityspaikan kautta, mikäli valtioneuvoston asettamat ehdot täyttyvät.

Vapaa-ajan kalastusta ei voida lukea vallitsevassa tilanteessa pakolliseksi syyksi ylittää valtakunnan raja, minkä takia esimerkiksi saapuminen Ruotsista Ahvenanmerelle (Suomen aluevesille) uistelemaan lohta ei ole toistaiseksi mahdollista.

Valtioneuvoston asettamat ehdot rajanylitykseen