Ruunaan koski- ja virta-alueet määriteltiin – ELY-keskuksen päätös selkeytti pilkkikieltoa

ELY-keskuksen päätöksen mukaiset koski- ja virtapaikat on merkitty karttaan punaisella viivoituksella. Näillä alueilla ei saa pilkkiä, onkia tai käyttää ns. harrilautaa.

ELY-keskus on määritellyt Ruunaan kalastuskohteen koski- ja virtapaikat. Päätös tarkoittaa sitä, ettei näillä alueilla saa pilkkiä, onkia tai käyttää ns. harrilautaa. Ruunaan kohde Lieksassa on Metsähallituksen suosituin vapakalastusalue.

ELY-keskuksen päätös selkiyttää kalastusjärjestelyitä ja valvontaa. Päätös annettiin Metsähallituksen hakemuksesta. Esimerkiksi pilkkiminen on jatkossa yksiselitteisesti kiellettyä kolmella kokonaisella koskialueella. Tähän asti kieltoalueesta on ollut ajoittain epäselvyyksiä kalastajien keskuudessa.

Päätös ei koske koko Lieksanjokea

Nyt annettu päätös ei koske koko Lieksanjokea vaan ainoastaan Ruunaan vapakalastuskohdetta, jonne myydään vuosittain noin 6000 lupaa. Yhteensä Metsähallituksen Eräluvat-kohteille hankitaan noin 100 000 kalastuslupaa vuosittain.

Ruunaalle istutetaan pyyntikokoista kirjolohta ja taimenen poikasia. Koskissa tehdään myös merkittäviä kunnostustöitä, jotta vaeltavien lohikalojen lisääntyminen Lieksanjoessa onnistuisi.

Myös kalastajien oikeuksien kannalta hyvä asia

Kalastuslain mukaan vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueilla ei saa pilkkiä, onkia tai käyttää harrilautaa. Vaelluskaloja ovat muun muassa lohi, järvilohi, taimen sekä harjuksen, nieriän ja siian vaeltavat kannat.

Lieksanjoessa elää useita vaelluskalakantoja. Metsähallitus kunnostaa niiden kutualueita Ruunaan koskilla mittavilla kunnostustoimilla yhdessä kumppaneidensa kanssa.

”Nyt sekä kalastuksen järjestäminen että valvonta on selkeää. Tämä on myös kalastajien oikeuksien kannalta hyvä asia”, eräsuunnittelija Eero Hartikainen Metsähallituksesta sanoo.

Kalastus on ollut kiellettyä koski- ja virtapaikoissa tähänkin asti, mutta paikoin koskien väliset virrat ovat talvella jäätyneet ja jotkut kalastajat ovat tulkinneet nämä alueet virheellisesti luvallisiksi pilkkialueiksi.

Koski- ja virta-alueet Ruunaan koskien vapakalastusalueella

ELY-keskuksen päätöksen mukaan Ruunaan koskien vapakalastusalueella Lieksanjoella koski- ja virta-alueita ovat:

Paasikoski–Haapavitja–Mustapyörre–Neitijärvi; eli Paasikosken niskalta Neitijärven yläosaan, Koivusaaren kaakkoispuolelle

Kirppuvirta–Neitikoski–Airovirta; eli Neitijärven luusuan Kirppuvirrasta Airovirran alapuolelle, pois lukien Tervosenlahti ja Naukulahti

Kattilakoski; eli Kattilakosken niskalta noin 500 metriä alavirtaan

Murrookoski–Siikakoski; eli Murroojärven luusuasta Siikajärvelle Murroojoen ala-osa mukaan lukien.