Asetus Saimaan kalastusrajoituksista viivästyi – Saimaannorppaa suojelevat nyt osakaskuntien tekemät kalastusrajoitukset

Saimaalla hillitsee kalastusta osakaskuntien rajoitusten lisäksi tällä hetkellä myös se, että jää on jo liian ohutta ja pehmeää kantaakseen ihmistä tai ajoneuvoja, mutta liian kovaa, jotta vesikulkuneuvot kykenisivät kulkemaan jäissä. Kuva: Jouni Koskela.

Uusi asetus Saimaan kalastusrajoituksista on viivästynyt, koska asetuksen valmistelu on kesken valtioneuvostossa. Kun edellinen asetus oli voimassa 14.4.2021 asti, Saimaalla ei siis ole tällä hetkellä voimassa olevia kalastusrajoituksia saimaannorpan suojelemiseksi.

Onneksi kalastuslaissa on kuitenkin sopimusmenettely, joka turvaa saimaannorppaa. Alueen osakaskunnat ja muut vesialueen omistajat ovat sopimusten nojalla sitoutuneet norppaturvalliseen kalastukseen ja kalastuksen rajoittamiseen omilla alueillaan.

Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö on tiiviissä yhteydessä ELY-keskuksen kanssa ja selvittää, miten saimaannorpan suojelu varmistetaan parhaiten, vaikka valtioneuvoston asetusta ei olla vielä saatu voimaan. Tällä hetkellä voidaan arvioida, että 90 prosenttia suunnitellusta asetusalueesta tulee kalastusrajoitusten osalta katetuksi vesialueen omistajien päätöksillä.

Kalastusrajoitusten pituudesta ei ole löytynyt yhteisymmärrystä

Valtioneuvostossa on keskusteltu kalastusrajoituksista, mutta niiden pituudesta ei ole vielä löytynyt yhteisymmärrystä. Verkkokalastus on tähän asti ollut kokonaan kiellettyä Saimaan kalastusrajoitusalueella 15.4.–30.6. muuten, paitsi alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkoilla.

Lausunnoilla olleessa asetusluonnoksessa rajoitusaika säilyi ennallaan ja rajoitusalueeseen ehdotettiin 243 neliökilometrin lisäystä niin että se olisi jatkossa 2800 neliökilometriä. Asetusluonnosta kannatti yli 80 prosenttia lausunnon antajista.

Asetus turvaa saimaannorpan kannan kasvua

Asetuksen tärkein tavoite on turvata saimaannorpan kannan kasvu suojelustrategian mukaisesti. Koska Saimaa on tärkeä alue sekä kaupalliselle- että vapaa-ajan kalastukselle, toinen tavoite on sovittaa yhteen saimaannorpan suojelu ja kalastus. Saimaan alue tuottaa kolmanneksen Suomen sisävesien kaupallisen kalastuksen saaliin arvosta.

Joitain kalalajeja kuten kuhaa kylmän veden aikaan ja talvella voidaan pyytää pääasiassa ainoastaan verkoilla. Lisäksi vapaa-ajankalastusta harrastaa Saimaalla arviolta 49 000 henkilöä. Heidän saaliistaan puolet saadaan erilaisilla verkoilla. Muikun vapaa-ajankalastukseen ei ole olemassa verkoille vaihtoehtoista pyydystä.

Osakaskunnat ja vesialueen omistajat vastaavat nyt saimaannorpan suojelusta

Pohjois-Savon ELY-keskus on helmikuun puolivälissä lähettänyt osakaskunnille kirjeellä kalastusrajoituksista sopimusluonnoksen, joka perustuu lausunnolla olleeseen asetukseen. Osakaskunnat ovat käsitelleet sopimusluonnosta kokouksissaan ja siihen on maa- ja metsätalousministeriön saaman tiedon mukaan ennakollisesti sitouduttu laajasti.

ELY-keskuksen sopimusluonnoksessa lähdetään siitä, että kalastusta rajoitetaan asetusluonnoksen mukaisesti 15.4 alkaen, joten sitoutuminen sopimusmenettelyyn ja osakaskuntien itse asettamat kalastusrajoitukset turvaavat saimaannorpparajoitusten noudattamisen, kunnes asetus saadaan voimaan. Saimaannorpan suojelu on nyt osakaskuntien ja muiden vesialueen omistajien päätösten sekä sopimusmenettelyn varassa.

”Vetoan nyt kaikkiin Saimaan asukkaisiin, mökkiläisiin ja kalastajiin, että he jättävät verkot naulaan 15.4. alkaen ja turvaavat näin saimaannorpan suojelun. Luotan että näin tapahtuukin, koska saimaannorppa on myös alueen asukkaiden ylpeys, jonka eteen on tehty paljon yhteistyötä. Tästä kertoo myös osakaskuntien laaja ennakollinen sitoutuminen ELY-keskuksen sopimusluonnoksiin ja kalastusrajoituksista jo tehdyt päätökset osakaskunnissa. Osakaskunnat ja muut vesialueen omistajat ovat vastuussa verkkokalastuksen rajoittamisesta tänä väliaikana”, painottaa maa- ja metsätalousministeriministeri Jari Leppä.