Taimenten lisääntymisalueiden kunnostuksia jatketaan Muoniossa elokuussa

Elokuun alussa Muonion Kangosjoen Koivukoskeen ajetaan 300 tonnia kutusoraa. Kuva: Jarmo Huhtala.

Viime vuonna aloitettujen kunnostustoimenpiteiden tarkoituksena on lisätä Kangos-, Särki-, Paka- ja Jerisjoen virta-alueiden taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Kunnostushankkeen vesitalousluvan hakijana toimii Lapin ELY-keskus.

Hanke on tullut vireille Muonion kalastusalueen sekä alueen osakaskuntien aloitteesta.
Kunnostettavaksi esitettävillä kohteilla on varmuudella meritaimenen poikastuotantoa Kangos- ja Pakajoella.

Tornionjoen sivujokien meritaimenkannat ovat äärimmäisen uhanalaisia ja niiden voimistumisen eteen tehtävällä työllä on suurta luonnonsuojelullista arvoa, jota on lähes mahdotonta arvottaa taloudellisesti.

ELY-keskuksen ylitarkastaja Jarmo Huhtalan mukaan kunnostuksen avulla taimenten poikastuotantopinta-ala kasvaa koskessa selvästi. ”Usein pinta-alan kasvu on 30 prosentin luokkaa. Lisäksi koskimaisema palautuu luonnonmukaiseen tilaansa tai ainakin lähelle sitä”, hän sanoo.

Kunnostukset alkavat elokuussa

Kunnostustyöt alkavat 3.8 ja kestävät arviolta kaksi viikkoa. Jerisjoella koskikunnostuksia tehdään Laita-, Juurikka- ja Vääräkkäkoskella.

Särkijoella koskikunnostuksia tehdään Nivunkijokisuun alapuolisella koskiosuudella. Kutusoraistuksia tehdään Kangosjoen Koivukoskella ja Jerisjoella Juurikka- ja Vääräkkäkoskella.

Suunnittelun pohja-aineistona on käytetty Luonnonvarakeskuksen Tornionjoen vesistöalueella suorittamia meritaimenseurantatutkimuksia. Lisäksi Lapin ELY-keskus teetti vuonna 2014 Pöyry Finland Oy:tä sähkökoekalastusselvityksen suunnittelualueen virta-alueilla.

Suunnittelualueen muinaismuisto- ja kulttuurihistoria selvityksen on laatinut Keski-Pohjanmaan Arkeologia Palvelu. Kunnostusten konetyön suorittaa Konepalvelu Ramlin Oy.