Täydennyksiä Tornionjoen kalastusmääräyksiin – siianlippous alkaa aiempaa myöhemmin, punttikalastukseen ja myös painavien vieheiden käyttöön rajoituksia

Tornionjoen uudet kalastusmääräykset tulevat voimaan 1.6.2023.

Maa- ja metsätalousministeriö sekä Ruotsin meri- ja vesiviranomainen ovat sopineet Tornionjoen tulevan kalastuskauden kalastusmääräyksistä. Kalastusmääräyksiä on viime vuoteen verrattuna kolmessa asiassa täydennetty. Määräykset tulevat voimaan 1.6.2023.

Suomi ja Ruotsi neuvottelevat Tornionjoen kalastusmääräyksistä vuosittain. Tavoitteena on varmistaa, että määräykset ovat riittävällä tasolla suhteessa kalakantojen tilaan ja että kalastus sopimusalueella on kestävää. Neuvottelujen pohjana käytetään Luonnonvarakeskuksen ja Ruotsin maatalousyliopisto SLU:n laatimaa raporttia Tornionjoen kalakantojen tilasta.

Siianlippous alkaa 16. heinäkuuta

Lippokalastuskaudet (kalastus pitkävartisella haavilla) sovittiin muutettavan siten, että lohen kalastus lipolla edelleen alkaa 8.6., mutta jatkuu 15.7. saakka. Vasta tämän jälkeen, eli 16.7., alkaa siian lippokalastus. Heinäkuussa lohen lippous kohdistuu kestävällä tavalla pienempään loheen.

Siian lippouksen aloituksen myöhentäminen suojelee aikaisin tulevia vaellussiikoja. Näillä muutoksilla koskialueilla harjoitetaan perinteistä lippokalastusta yhtäjaksoisesti, mikä on matkailun kannalta tärkeää.

Viehekalastuksen tavoin lippokalastuksessa sovelletaan viikkorauhoitusta, jonka mukaan lippoaminen on kielletty joka viikko sunnuntaista kello 19.00 Suomen aikaa (18.00 Ruotsin aikaa) maanantaihin kello 19.00 Suomen aikaa (18.00 Ruotsin aikaa).

Punttikalastus kiellettyä Kukkolankoskella, myös painavat vieheet kiellettyjä 10.6 alkaen

Suurten ja aikaisin tulevien lohien vahingoittumisten vähentämiseksi viehekalastus heittopainon avulla (nk. punttikalastus tai spinnflugefiske) on edelleen kiellettyä Kukkolankoskella molemmin puolin valtionrajaa sekä Matkakoskella Suomen puolella 10.6. alkaen.

Valvontahavaintojen perusteella lohet tarttuvat tässä pyyntimuodossa usein suun ulkopuolelta ja merkittävä määrä lohista irtoaa mahdollisesti vahingoittuneina, mitä on syytä välttää arvokkaiden suurten lohien suojelemiseksi.

Uutena määräyksenä sovittiin, että myös 40 grammaa painavammat vieheet, jotka voivat tartuttaa lohia ulkopuolelta, ovat kyseisillä koskialueilla kiellettyjä 10.6. alkaen.

Liikuntarajoitteisille voidaan myöntää poikkeuslupa harrilaudan käyttöön

Lisäksi sovittiin, että kalastusviranomaiset (Suomessa Lapin ELY-keskus) voivat myöntää poikkeusluvan rannalta tapahtuvaan paikallaan pysyvään kalastukseen harrilaudalla, jos kalastava henkilö on liikuntarajoitteinen ja se vaikeuttaa muun viehekalastuksen harjoittamista.

Pöytäkirjoilla sovitut määräykset viedään kansalliseen lainsäädäntöön valtioneuvoston asetuksella. Asetuksen mukainen pöytäkirja julkaistaan myös valtiosopimussarjassa.
.