Tenon kalastusmatkailijoiden lohisaaliita voi seurata netistä – saalisilmoitus tehtävä aina

Kalastusmatkailijoiden Tenon lohisaaliita voi nyt seurata Luonnonvarakeskuksen nettisivuilta. Kuva: Janne Rautanen

Tenojoen kalastuskausi on käynnistynyt myös kalastusmatkailijoiden osalta. Luonnonvarakeskuksen (Luke) verkkosivuilla voi seurata Tenon Suomen puolen kalastusmatkailijoiden ilmoittamia lohisaaliita. Saalisseuranta päivittyy jatkuvasti aina kalastuskauden loppuun asti.

Verkkopalvelussa on nähtävissä Tenojoen kalastusmatkailijoiden ilmoittamat lohisaaliit viikkokohtaisesti eri painoluokkiin jaoteltuna. Lisäksi sivuilta löytyy tietoa lohisaaliin jakautumisesta eri kalastusalueille eli Nuorgamiin, Vetsikkoon, Utsjoelle ja Outakoskelle.
Sivuston kautta voi näppärästi seurata vaikka yli 20-kiloisten suurlohien saalismäärien kehittymistä tai alle kolmekiloisten pikkulohien määrän suhdetta isompiin lohiin.

Saalisseuranta löytyy täältä

Saalisilmoitus on tehtävä aina

Kaudesta 2017 alkaen lohi- ja meritaimensaaliiden ilmoittaminen muuttui Tenojoen vesistössä pakolliseksi. Kaikkien kalastajien, niin paikallisten kuin kalastusmatkailijoiden, on ilmoitettava lohisaaliinsa tai sen, etteivät saaneet saalista. Molemmat tiedot ovat yhtä tärkeitä ja ne vaikuttavat merkittävästi lopullisen saalistilaston luotettavuuteen.

Kalastusmatkailijat tekevät saalisilmoituksen lupakohtaisesti internet-pohjaisen järjestelmän kautta kunkin luvan päättymisen jälkeen. Kalastaja saa luvan päätyttyä sähköpostiinsa linkin, jota kautta kalastus- ja saalisilmoitus annetaan.

Tärkeä osa lohikantojen seurantaa

Kalastus- ja saalistilastot ovat tärkeä osa Tenojoen lohikantojen tilan seurantaa. Yhdessä muiden seurantatietojen (muun muassa nousulohien laskennat) kanssa ne mahdollistavat lohen kutukantojen tilan arvioinnin vesistön eri osissa.

Suomen puolella Tenojoen kalastus- ja saalistilastoinnista vastaa Luonnonvarakeskus (Luke). Tutkimustietoja hyödynnetään Tenon lohikantojen hoidossa ja kalastuksen säätelytarpeiden arvioinnissa.