Tiekartta avuksi maatalouden vesiensuojeluun – Saaristomeren valuma-alueella tavoitteena päästä pois HELCOMin hot spot -listalta

Maatalouden vesiensuojelun pullonkaulat -raportista selviää muun muassa, että maatalouden tukijärjestelmän monimutkaisuus vaikeuttaa tilalle sopivien, ja samalla vesiensuojelullisesti mahdollisimman tehokkaiden, toimenpiteiden valintaa ja toteutusta, minkä vuoksi neuvontapalveluiden käyttöä tulisi tehostaa. Kuva: Elina Laurila.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on selvittänyt maatalouden vesiensuojelun haasteita osana Saaristomeren hot spot -tiekarttatyötä. Haasteet on koottu vuoden 2021 lopulla julkaistuun Maatalouden vesiensuojelun pullonkaulat -raporttiin. Haasteiden selvittämiseen osallistui alueen maanviljelijöitä ja viranomaisia.

ELY-keskusten tiedotteen mukaan maatalouden vesiensuojelutyön tehokasta toteutusta hidastavat muun muassa toimenpiteiden maantieteelliseen kohdentamiseen sekä paikoin suurten lantamäärien hyödyntämiseen liittyvät haasteet.

Lisäksi maatalouden tukijärjestelmän monimutkaisuus vaikeuttaa tilalle sopivien, ja samalla vesiensuojelullisesti mahdollisimman tehokkaiden, toimenpiteiden valintaa ja toteutusta, minkä vuoksi neuvontapalveluiden käyttöä tulisi tehostaa.

Maaperässä paikoin runsaasti fosforia

Saaristomeren valuma-alueella on joidenkin lohkojen maaperään varastoitunut runsaasti fosforia menneinä vuosikymmeninä, ja ilmastonmuutos saattaa omalta osaltaan lisätä ravinnevalumia. Nämä hidastavat toteutettujen vesiensuojelutoimien vaikutusten näkymistä.

Tulevaisuudessa onkin tärkeää tehostaa maatalouden vesiensuojelua entisestään sekä varmistaa tärkeän vesiensuojelutyön jatkuminen. ELY-keskukset muistuttavat lisäksi, että maatalouden vesiensuojelutoimenpiteitä on toteutettu jo pitkään. ”Median tulisi ottaa tämä huomioon aiheesta uutisoidessaan ja näin kannustaa maatalousyrittäjiä ylläpitämään ja tehostamaan vesiensuojelutoimenpiteitä”, tiedotteessa todetaan.

Tiekartalla pyritään pois HELCOMin hot spot -listalta

Saaristomeren hot spot -hankkeessa on käynnissä tiekarttavaihe, jossa kootaan ratkaisuja vesiensuojelun tehostamiseksi. Tiekartan tarkoituksena on määritellä ja aikatauluttaa maatalouden vesiensuojelun toimenpiteitä vuosina 2022–2027.

Toimenpiteiden toteutuksen aikataulu laaditaan yhdessä alueen viljelijöiden, yhdistysten, yritysten, tutkimuksen ja kuntien kanssa. Eri sidosryhmien kanssa laaditaan toimintamalleja maatalouden ravinnevalumien vähentämiseksi sekä viljelijöiden tukemiseksi tärkeässä vesiensuojelutyössä.

Tiekartan tarkoituksena on luoda edellytykset Saaristomeren valuma-alueen maatalouden poistamiseksi HELCOMin (Itämeren suojelukomissio) hot spot -listalta sekä vähentää Saaristomeren rehevöitymistä. Tiekarttatyö on osa hallituksen Saaristomeri-ohjelmaa.

Raportti: Saaristomeren hot spot -tiekarttahanke: pullonkaula-analyysi

Saaristomeren hot spot -tiekarttahanke