Uusi opas tarjoaa ratkaisuja rannikon pienvesien kunnostukseen

Aiemmin ruopattu kanava, joka on ennallistettu vuonna 2022 (Hålörarna, Luoto). Kuva: Ralf Wistbacka.

Suomen rannikkoalueiden pienvesien kunnostus on saanut arvokkaan työkalun, kun Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus julkaisi yhteistyössä sidosryhmien kanssa laaditun uuden kunnostusoppaan. Opas keskittyy fladojen, kluuvifladojen ja kluuvien sekä niiden laskupurojen kunnostamiseen.

Ne ovat kaikki uhanalaisia luontotyyppejä, joita uhkaavat ruoppaukset, rehevöityminen, ilmastonmuutos sekä vieraslajit. Uusi opas on osa laajempaa HELMI-elinympäristöohjelmaa, jonka tavoitteena on turvata ja vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla erilaisia elinympäristöjä.

Opas tarjoaa yksityiskohtaisia ohjeita ja suosituksia kunnostuskohteiden ja -toimenpiteiden valintaan, kunnostusten suunnitteluun, maastokartoituksiin, kunnostusten toteutukseen ja seurantaan. Se sisältää myös tietoa kunnostustöiden rahoitusmahdollisuuksista ja ohjaavasta lainsäädännöstä, kuten vesilaista ja luonnonsuojelulaista.

Askel kohti luonnontilaisempia rannikon pienvesiä

Erilaisia kunnostustoimenpiteitä ovat muun muassa aikaisemmin ruopattujen kynnysten ennallistaminen fladoissa, ruopattujen kanavien ennallistaminen luonnonmukaisemmiksi, vesikasvien niitot kluuvien laskupuroissa, sekä purojen yhteydessä olevien tierumpujen ympäristöjen kiveäminen kalankulun helpottamiseksi.

“Rannikon pienvesien kunnostaminen on kriittinen askel kohti luonnontilaisempia rannikon pienvesiä ja niiden monimuotoisuuden säilymistä luontotyyppi- ja lajitasolla,” sanoo Leena Nikolajev-Wikström, luonnonsuojeluasiantuntija Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta

“Tämä opas on suunnattu kaikille ympäristöalan ammattilaisille; kunnostusten suunnittelijoille ja viranomaisille, sekä maanomistajille, jotka ovat sitoutuneet luonnonhoitoon ja luonnonsuojeluun, sekä haluavat toteuttaa tehokkaita kunnostustoimenpiteitä rannikon pienvesissä”, hän jatkaa.

Opas ladattavissa maksutta

Kunnostusopas on saatavilla osoitteessa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-398-237-6 (doria.fi) ja se on ladattavissa maksutta. Se on hyödyllinen työkalu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita rannikon pienvesien kunnostuksesta ja luonnon monimuotoisuuden edistämisestä.