Vesistökunnostuksiin haetaan tehoa Lapissa – Vesku antaa asiantuntija-apua ja neuvoo kunnostushankkeiden käynnistämisessä

Ranuan Siurianjoen yhteen koskeen laadittiin harjusten kutualueiden kunnostussuunnitelma. Kuva: Eero Hiltunen.

Vesistökunnostushanke Vesku käynnistyi elokuussa Ranuan, Rovaniemen ja Simon kuntien alueella. Hanke antaa paikallisilla toimijoille asiantuntija-apua ja neuvoo kunnostushankkeiden käynnistämisessä.

Veskua toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen kanssa. Veskun ripeää käyntiinlähtöä ovat edesauttaneet myös yhteistyö Ranuan kunnan Ranuanjärven vesistöalueen kunnostamishankkeen kanssa.

Myös aikaisemmat kokemukset Pohjois-Pohjanmaan VYYHTI-hankkeessa ovat helpottaneet Veskun aloitusta. Yhtenä tavoitteena onkin jalkauttaa VYYHTI -hankkeissa hyviksi koettuja toimintamalleja myös Lapin maakunnan puolelle.

Toimenpiteitä tarvitaan koko vesistöalueella

Hankealueella on runsaasti virtavesien yhdistämiä järviketjuja. Koska ravinteet, kiintoaineet ja kalat liikkuvat järvestä toiseen, ei yhden järven kunnostustoimenpiteillä saavuteta kestäviä tuloksia, vaan toimenpiteitä tulee tarkastella kattavammin koko vesistöalueella. Muun muassa kutuvaelluksen aikainen poistokalastus tulee keskittää useampaan kohteeseen.

Veskun käynnistymisen jälkeen on kokoonnuttu kentällä hanke-esittelyjen, kokousten, maastotyöpajojen ja neuvottelupöytien ääressä.

”Hanke on otettu kiinnostuneena vastaan ja useita vesistökunnostusavustuksia on jo haussa”, projektikoordinaattori Eero Hiltunen iloitsee.

Hanke aktivoi uusia toimijoita vesistökunnostuksiin

Useilla kylillä löytyy intoa vesistökunnostustyöhön, mutta monesti puuttuu toimija, jonka kautta kunnostustoimia voitaisiin organisoida laajemmin ja tehokkaammin. Hankkeen myötä on alettu suunnitella vesistökohtaisia vesienhoitoyhdistyksiä.

Paikallisten toimijoiden verkostoitumisella mm. metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteitä voidaan edistää tehokkaammin. Tänä syksynä Ranuan Saarijärvellä tehtiin talkootyönä verkkokoekalastus ja otettiin kalakanta- ja pohjaeläinnäytteet sekä toteutettiin koenuottaus.

Lisäksi Ranuan Siuruanjoen yhteen koskeen laadittiin harjusten kutualueiden kunnostussuunnitelma. Ensi kesänä Rovaniemelle tehdään purokunnostussuunnitelma ja toteutetaan kunnostustempaus.

Vesku jatkaa hanketyötä myös aktivoimalla ja neuvomalla uusia toimijoita vesistökunnostajien pariin. Talven aikana kartoitetaan tulevan maakunnallisen vesistökunnostusverkoston rakennetta ja kehittämistarpeita, jotta alueelliset vesienhoidon tavoitteet saavutettaisiin.