Vieraslajitiedon pääkanava Vieraslajit.fi uudistui

Vieraslajit.fi -sivustolle kootaan havaintoja useista eri lähteistä: museokokoelmia, seuranta-aineistoja ja kansalaishavaintoja. Karttapalvelussa havaintoja voi rajata monin tavoin: kuvakaappauksessa Hangosta ilmoitetut komealupiinin havainnot. Oranssit havaintoklusterit sisältävät varmistettuja havaintoja ja harmaat ovat varmistamattomia.

Tietoa vieraslajeista on nyt saatavilla aiempaa kätevämmin ja kattavammin uudistuneelta vieraslajit.fi -sivustolta, uutisoi Luonnonvarakeskus (Luke) verkkosivuillaan. Kysyntä tiedolle on kasvanut muun muassa lainsäädännön muutosten myötä.

Vieraslajit.fi tuo Suomessa tuotetun vieraslajitiedon kaikkien ulottuville. Tässä Suomen Lajitietokeskuksen ylläpitämässä ja Luken toimittamassa tietopalvelussa ovat tiedontuottajina mukana myös muun muassa maa- ja metsätalousministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Ruokavirasto.

“Vieraslajit.fi -sivusto perustettiin vuonna 2014. Kuluneessa seitsemässä vuodessa vieraslajitiedon kysyntä on kasvanut entisestään lainsäädännön muutosten, uusien hallintasuunnitelmien ja lajilistojen päivitysten myötä. Tavoitteena on, että vieraslajit.fi-palvelusta tiedonhakijat löytävät etsimänsä helposti”, erikoistutkija Erja Huusela Lukesta sanoo.

Sivustoa parannettiin monin tavoin

Uudistuksessa parannettiin sivuston käytettävyyttä, saavutettavuutta ja yhteentoimivuutta eri tietojärjestelmien kanssa, sekä monipuolistettiin tiedonhakua ja tiedon jäsentelyä.

“Uusi tekniikka mahdollisti myös kieliversiot, joten sivustolla on nyt runsaasti materiaalia tarjolla myös toisella kotimaisella kielellä”, yksikönjohtaja Kari Lahti Helsingin yliopiston Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta sanoo.

Luomuksen koordinoiman Lajitietokeskuksen tavoitteena on kerätä kaikki Suomessa tuotettu lajitieto yhtenäiseksi ja avoimeksi kokonaisuudeksi.

Kansalaistoiminnasta myös oma osio

Vieraslajit.fi -sivustolla on kattavasti tietoa vieraslajeista tunnistus- ja torjuntaohjeineen. Käyttäjät pääsevät ilmoittamaan havaintoja ja tarkastelemaan lajeista ilmoitettuja havaintoja kartoilla. Palvelusta löytyvät EU:n ja kansallisen luettelon vieraslajit, sekä paljon tietoa lainsäädännöstä ja hallintasuunnitelmista.

Sivustolla julkaistaan myös ajankohtaisia uutisia ja kootaan yhteen muiden tuottamaa vieraslajitietoa. Kansalaistoiminnasta sivustolla on oma osionsa, jossa esitellään muun muassa VieKas LIFE -hankkeen puitteissa järjestettyä talkootoimintaa.

Vieraslajit.fi