Kalastusneuvos Eija Kirjavainen on vuoden 2022 kalamies – Ingmar ”Pingo” Erikssonista vuoden kalastusopas

Kotkan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pasi Hirvonen luovutti kunniakirjan kalastusneuvos Eija Kirjavaiselle. Kuvassa myös Maretariumin toimistusjohtaja Sari Saukkonen.

Kotkan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pasi Hirvonen jakoi kalastajien vuosittaiset tunnustuspalkinnot 13. toukokuuta Kotkan Kalamarkkinoilla Helsingissä. Vuoden kalamies 2022 on maa- ja metsätalousministeriön kalastusneuvos Eija Kirjavainen. Vuoden kalastusopas on Ingmar ”Pingo” Eriksson Ahvenanmaalta.

Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseuran kokoama arvovaltainen, kalastusalan toimijoista koostuva raati on valinnut Vuoden kalastusoppaan ja kalamiehen vuodesta 2000 lähtien. Molemmat huomionosoitukset ovat tunnustuspalkintoja merkittävästä työstä suomalaisen kalastuskulttuurin eri saroilla.

Pitkä ura harrastus- ja ammattikalastuksen kehittäjänä

Kalastusneuvos Eija Kirjavainen on tehnyt pitkän uran suomalaisen harrastus- ja ammattikalastuksen hallinnollisena kehittäjänä. Hän on toiminut niin kalatalousneuvonnassa, kalastusmatkailuhankkeiden vetäjänä, ELY-keskuksessa kuin maa- ja metsätalousministeriössä.

Kalastusneuvos Kirjavainen oli avainpaikalla kätilöimässä vuonna 2016 voimaan tullutta nykyistä kalastuslakia ja -asetusta. Niiden valmistelussa oli osattava luovia hyvinkin erimieleisten eturyhmien vaatimusten huomioon ottamisessa.

Hän on ollut myös vahvasti mukana kehitteillä olevassa Omakalajärjestelmässä, kalastusmatkailun kehittämisohjelmassa sekä muissa kalataloutta koskevissa ajankohtaisaiheissa.

Tuorein vastuullinen tehtävä Kirjavaisella on toimia laaja-alaisen kalastuslain seurantaryhmän puheenjohtajana. Ryhmän työskentelyn tavoitteena on muun muassa varmistaa kalastuslain toimivuus kalakantojen kestävää hoitoa ohjaavana säädäntönä.

Vuoden kalastusopas on pioneeri Ahvenenmaalta

Ingmar ”Pingo” Eriksson on puolestaan ahvenanmaalainen pitkän linjan kalastusalan ammattilainen ja kalastusopastuksen pioneereja koko Suomenkin mittakaavassa. Ahvenanmaan maakunnassa hän ollut aivan keskeisiä toimijoita virkistyskalastuksen saralla.

Oppaana toimiessaan Pingo hallitsee saariston eri kalalajien kaikki kalastustavat suurhauista ja merilohista vähempiarvoisiin kalalajeihin, ja hän on työssään poikkeuksellisen auttavainen ja asiakkaistaan huolehtiva.

Pingo Erikssonin oma suuri intohimo kohdistuu ennen kaikkea perhokalastuksen, jossa ykköstavoitteena on hopeanhohtoinen ja vilkasliikkeinen meritaimen. Hänen kotivesiään ovat Ahvenanmaan länsiosassa Hammaruddan ja Eckerön kivikkoiset rannat.

Kalastukseen liittyvän osaamisensa lisäksi Pingo on taitava valokuvaaja, joka on tallentanut Ahvenanmaan upeat maisemat ja kalavedet upeisiin kuviin kaikkien katsottavaksi.

Vuoden kalastusopas Pingo” Eriksson on ahvenanmaalainen pitkän linjan kalastusalan ammattilainen ja kalastusopastuksen pioneereja koko Suomenkin mittakaavassa.