Uudistunut ymparisto.fi tarjoaa kansalaisille luotettavaa tietoa kestävien valintojen tueksi

Ymparisto.fi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ympäristötiedosta. Se palvelee esimerkiksi asiantuntijoita julkishallinnossa ja yrityksissä, opettajia sekä kaikkia kansalaisia ikään katsomatta.

Luotettavan ja tutkitun ympäristötiedon ykköspaikka ymparisto.fi on uudistettu. Valtion ympäristöhallinnon yhteinen sivusto kerää yhteen paikkaan tietoa esimerkiksi luonnon monimuotoisuudesta, ilmastonmuutoksesta sekä kansalaisia ja yrityksiä koskevista velvoitteista.

”Luotettavan ympäristö- ja luontotiedon tarve on lisääntynyt samalla, kun ympäristö- ja luontoasiat ovat nousseet yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön. Ymparisto.fi tarjoaa alustan tiedolle, jota voi hyödyntää sekä kestävän arjen valinnoissa että poliittisen päätöksenteon tukena”, toteaa uudistuksen ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut ympäristöministeriön viestintäjohtaja Jussi Salmi.

Ymparisto.fi palvelee kaikkia ympäristötiedosta kiinnostuneita

Ymparisto.fi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ympäristötiedosta. Se palvelee esimerkiksi asiantuntijoita julkishallinnossa ja yrityksissä, opettajia sekä kaikkia kansalaisia ikään katsomatta.

Uudistuksessa palvelun käyttöliittymä ja sisältö on uudistettu. Käyttökokemusta ja saavutettavuutta on parannettu sekä sisältöjä selkeytetty. Palvelusta löytyvät nyt omat osionsa esimerkiksi lupa-asioista ja kestävän arjen vinkeistä. Samalla palvelun ulkoasu on päivitetty.

Kestävä elämäntapa suojelee ympäristöä

Kestävä arki -osion tietokoosteet auttavat meitä kaikkia tekemään ympäristön kannalta kestäviä valintoja. Osio kokoaa yhteen esimerkiksi asumiseen, mökkeilyyn, ruokavalioon, liikkumiseen, päästöjen kompensointiin ja kulutukseen liittyviä vinkkejä ja tarjoaa muun muassa laskureita ja palveluja, joiden avulla voi selvittää ympäristövaikutuksiaan ja vähentää niitä. Osiossa kerrotaan myös, miten voi parantaa lähiluonnon tilaa ja osallistua ympäristön havainnointiin.

Ymparisto.fi tekee näkyväksi lukuisat tavat, joilla ihminen voi vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin. Esimerkiksi osallistu ja vaikuta -osio kokoaa yhteen kansalliset ja valtioiden rajat ylittävät hankkeet, joihin voi ottaa juuri nyt kantaa, sekä ohjeet ympäristövaikutusten arvioinnista, jonka tarkoituksena on varmistaa, että suunnitteilla olevan toiminnan ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella.

Luvat ja velvoitteet -osiosta löytyy tietoa luvista ja velvoitteista, jotka koskettavat sellaista kansalaisten ja yritysten toimintaa, joka voi vaikuttaa ympäristöön. Osioon on koottu ohjeita lupien hakuun ja ilmoitusten sekä rekisteröintien tekemiseen, esimerkiksi ympäristö- ja vesilupiin, luonnonsuojelun lupiin, rakentamisen ja maankäytön lupiin.

Alueellista tietoa -osiosta löydät alueellista ympäristötietoa mm. luonnon- ja ympäristönsuojelusta ja vesienhoidosta sekä kuvaukset kaikista Suomen Natura-alueista. Sivujen sisältö on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) tuottamaa.

Myös muun muassa jätetietoa

Tietoa ja ohjeita on myös jätteiden siirroista, keräyksestä ja kuljetuksesta sekä kiellon ja rajoituksen hakemisesta maasto- ja vesiliikenteelle. Kemikaaleista ja haitallisista aineista on mm. ohjeita F-kaasujen ja otsonikerrosta heikentävien aineiden ja niitä sisältävien laitteiden asennuksesta, huollosta, myynnistä, maahantuonnista ja jätehuollosta.