3-23 Aiheuttavatko rajoitukset kalamellakan?

Kalatalousalueilla on esitetty merkittäviä kalastusrajoituksia etenkin kuhan suojelemiseksi. Kuva: Janne Rautanen.

Kalastuslain tavoitteena on turvata kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito. Laki antaa ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle mahdollisuuden asettaa kalastukselle alueellisia kieltoja ja rajoituksia. Kalastusoikeuksien hyödyntämistä ei kuitenkaan saa rajoittaa enempää kuin on välttämätöntä.

Kalastusmahdollisuuksien ja kalavarojen kestävä hyödyntäminen ovat nyt vaarantuneet, kun kalatalousviranomainen on talvesta alkaen alkanut hyväksyä kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmiin kirjattuja, paikoin ylimitoitettuja kalastusrajoitusesityksiä. Yhteistä rajoitushakemuksille on se, että kiellon kohteena olevan kalalajin kalastuksen lisäksi samalla kiellettäisiin laajasti mahdollisuudet muiden kalalajien pyyntiin.

Kieltojen tarpeellisuutta arvioidessa viranomaisen tulisi käyttää hyvin tiukkaa harkintaa. Lisäksi päätöksenteon tulisi koskea niin pientä aluetta, että rajoitusten kohteena olevat ovat määritettävissä. Kaikkia kalastajaryhmiä koskevat kiellot ja niistä kuuluttelu ELY-keskuksen sähköisillä ilmoitustauluilla tuskin tätä ehtoa kattaa.

Valtakunnallisesti kalastusrajoitusesityksiä tarkastellessa esille nousevat Suomenlahden alueen kalatalousalueet, mutta pohjoisemmassakin on paikoin samoja merkkejä. Yhdistävänä tekijänä alueilla on esitetty merkittäviä kalastusrajoituksia etenkin kuhan suojelemiseksi, mutta kieltoja on haettu myös ahvenen, hauen ja mateen lisääntymisen turvaamiseksi. Rannikkovesiin painottuvat kiellot syövät kalastusmahdollisuuksia erityisesti veneettömiltä, joilla ei ole mahdollisuutta lähteä merta edemmäs kalaan.

Lähtökohtaisesti kalojen lisääntymisen turvaaminen on kannatettavaa. Olennaista on tunnistaa keinot, joilla se tehdään, sekä arvioida kunnolla rajoitusten laajuus ja tarpeellisuus.

Epäilemme vahvasti, että annettujen ja haettavien kalastusrajoitusten mittakaava tulee kalastajille ilmi vasta jälkikäteen. Yleiskalastusoikeuksilla kalastavien ohella rajoitukset koskevat myös kalastusoikeuden haltijan luvalla kalastavia, kalastusopastoimintaa ja kaupallista kalastusta. Kun kaikki kalastajaryhmät havahtuvat siihen, että erityisesti Suomenlahden kalastuksellisesti tärkeillä sisälahdilla kalastus on keväällä, alkukesästä ja paikoin syksylläkin pitkälti kielletty, saattaa kalamellakka olla valmis.

Jos ELY-keskukset eivät korjaa toimintatapaansa (ja jo annettuja päätöksiä), on kalastusmahdollisuudet turvattava kalastuslain muutoksella. Tällöin tulee ELY-keskuksien toimivaltaa kalastuksen rajoittamiseen tiukentaa, mutta toisaalta antaa niille selkeä mahdollisuus yksittäisen kalalajin rauhoittamiselle paikallisesti.

Edunvalvontapainotteisen kevään jälkeen käännämme SVK:ssa katseet kesään. Kannustamme kaikkia innostumaan hienosta, monipuolisesta ja alati kehittyvästä harrastuksestamme sekä ottamaan nettisivuillamme osaa juuri alkaneeseen kesäkilpailuumme, jossa kysymme miltä kalastus maistuu.

Maistuvaa kalakesää!

Jaana Vetikko