4/2023 – Miten kalastus maistuu hallitukselle?

Kalastus on maistunut mimmeille tänä(kin) vuonna loistavasti. Toivottavasti se maistuu myös hallitukselle. Kuva: Jaana Vetikko.

Kesäkuun puolivälissä saatiin maahamme uusi hallitusohjelma. Orpon hallitus on ohjelmassaan varannut kalastuksen edistämiseen kokonaisen osion nimellä Kotimaisen kalan kulutus nousuun. Siitä huolimatta tai ehkä juuri siitä syystä, että syömästämme kalasta lähes puolet on itse pyydettyä, jäävät hallitusohjelman konkreettiset kalastusharrastusta edistävät toimenpiteet hyvin niukoiksi. Yleiset kirjaukset vapaa-ajankalastuksen sekä kalastusmatkailun mahdollisuuksien parantamisesta ovat kuitenkin tärkeitä merkkejä hallituksen halusta edistää vapaa-ajankalataloutta.

Vapaa-ajankalastajia koskevia kannatettavia yksityiskohtaisempia tavoitteita hallitusohjelmassa ovat vaelluskalakantojen vahvistaminen niiden elinolosuhteita parantamalla sekä virtavesien vapauttaminen vähämerkityksellisiä patoja purkamalla ja luonnontilaan palauttamalla. Lisäksi hallitus lupaa vihdoin muuttaa vesilakia siten, että vanhojen vesilupien päivityksen lisäksi nk. nollavelvoitelaitoksille voidaan asettaa kalatalousvelvoitteita.

Niin ikään me vapaa-ajankalastajat otamme ilolla vastaan hallituksen aikeen lisätä kalastus- ja eräpalvelut liikuntasetelin käyttömahdollisuuksiin. Tämän puolesta järjestömme on tehnyt vuosia vaikuttamistyötä.

Hallitusohjelmaan on valitettavasti kirjattu kalastonhoitomaksun ikäperusteisen vapautuksen muuttaminen 65 vuodesta 70 vuotta täyttäneisiin kalakantojen hoidon ja istutusten turvaamiseksi siten, että ikäperusteisen vapautuksen aiemmin saavuttaneet kuitenkin säilyttäisivät vapautuksensa. Tämä ei tule saamaan järjestömme hyväksyntää. Suomen Vapaa-ajankalastajien mielestä ensisijaisena keinona koko kalataloussalaa koskevan lisärahoitustarpeen täyttämiseksi tulee valtion kalastonhoitomaksujärjestelmää täydentää suuren kysynnän omaavilla lisävapaluvilla.

Tämän lehden ilmestyessä olemme juuri julkaisseet syksyn Kalastus maistuu -vinkkimme osoitteessa vapaa-ajankalastaja.fi/kalastusmaistuu. Käy nappaamassa mieluisimmat tai vaikka kaikki kokeiluun. Nautitaan syksystä ja kalastuksesta sekä toivotaan hallitukselta konkreettisia toimia myös kalastusharrastuksen hyväksi!

Jaana Vetikko