Suurkalojen uudet tuulet – tavoiteltavana Vuoden Suurkalastajan -titteli ja sijoitus Hall of Fame -listalla

Kaikille kymmenen eri suurkalaa ilmoittaneille lähetetään tällainen merkki osoituksena hienosta saavutuksesta. Kahdenkymmenen lajin suurkalamerkkiä ei ole kukaan vielä saanut, mutta todennäköisesti niitäkin tullaan pian lähettämään.

Teksti: Juha Ojaharju

Perinteisen muotoinen vuosittainen suurkalakilpailu jäi vuoden 2022 alusta historiaan. Emme siis enää palkitse vuosittain suurimpia eri lajien suurkaloja. Suurkalojen jahtaajien ei kuitenkaan ole syytä huolestua, sillä suurkalojen rekisteröinti jatkuu.

Suurkalakilpailun sijaan voi jatkossa kilvoitella Vuoden Suurkalastaja -tittelistä sekä sijoituksesta suurkalarekisteröintien Hall of Fame -listalla. Laadimme jatkossakin Vapaa-ajan Kalastaja -lehteen vuosittaisen katsauksen suurimmista kaloista.

Toivomme, että nämä muutokset kannustavat kalastuksen harrastajia monipuolistamaan kalastustaan sekä löytämään suurkalojen kalastamisessa uusia kohdelajeja ja kalastusmuotoja. Löytämisen, uuden oppimisen sekä onnistumisen riemu ovat kalastuksen parasta antia ja juuri niitä suurkaloja jahdatessa pääsee kokemaan.

Takana ennätyksellinen vuosi

Suurten kalojen tavoitteellinen kalastaminen on yhä suositumpaa ja niitä myös saadaan paljon. Selvä osoitus siitä on, että SVK:n kalarekisteriin ilmoitettujen suurkalojen määrä kasvoi jälleen huimasti edelliseen vuoteen verrattuna.

Kalarekisteriä selatessa on helppo havaita, miten uskomattoman hienoja kaloja eri puolilta maatamme saadaan. Suuria kaloja on noussut niin merestä ja järvistä, kuin joista ja lammista. Suuret kiitokset ja parhaat onnittelut kaikille suurkalansa ilmoittaneille.

Hall of fame

Suurkalarekisteröintien Hall of fame elää jatkuvasti; listalle ilmestyy uusia nimiä, sijoitukset muuttuvat ja kärkipää tavoittelee jo pian uutta kymmenlukua.

Aktiivinen kalastaja voi nostaa omaa sijoitustaan vuodenajasta riippumatta, sillä aina on jonkin kalan sesonki käynnissä.

Hall of fame- listasta käy ilmi, kuinka monesta eri lajista kullakin suurkaloja ilmoittaneella henkilöllä on suurkalaraja ylitettynä. Listalle pääsee melko helposti, sillä mukana ovat kaikki, jotka ovat ilmoittaneet useamman kuin yhden suurkalarajan ylittävän lajin.

Listalle kerätään vain vapavälinein saatuja kaloja.

Sinustako Vuoden Suurkalastaja?

Vuoden ansioitunein suurkalojen pyytäjä palkitaan Vuoden Suurkalastaja -tittelillä. Kriteerinä toimii SVK:n suurkalarekisteriin vuoden aikana sähköisesti ja sivuille sisäänkirjautuneena ilmoitettujen vapautettujen suurkalojen lukumäärä. Lopputulokseen lasketaan kolme suurkalaa per laji kalastajaa kohden. Jokaisesta saa yhden pisteen, eli yhdestä lajista voi saada kokoon maksimissaan kolme pistettä.

Vuoden Suurkalastajaksi julistetaan se, joka on vuoden aikana saanut eniten pisteitä. Ilmoitus kalasta tulee tehdä yhden (1) kuukauden kuluessa pyyntihetkestä, tai viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Titteliä voivat tavoitella kaikki SVK.n jäsennumeron omaavat henkilöt, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa kyseisenä vuonna.

Vuoden Suurkalastaja -titteliä voivat tavoitella kaikki SVK:n jäsennumeron omaavat henkilöt, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa kyseisenä vuonna. Kuva: Olli Saari.

Sähköinen kalailmoitus

Suurin osa suurkalailmoituksista tehdään sähköisesti SVK:n nettisivujen ilmoituslomakkeella. Ilmoitusta tehdessä kannattaa varmistua, että olet kirjautuneena sivuille. Tällöin sinulle avautuu kalailmoituslomakkeen ensimmäinen osio valmiiksi täytettynä, mikä nopeuttaa ilmoituksen tekoa ja säästää turhaa vaivaa. Lisäksi Vuoden Suurkalastaja -kisan pisteitä voi kerätä vain, kun ilmoittaja on ilmoitusta tehdessään kirjautuneena sivuille.

Suurkalan ilmoittaminen sähköisesti: vapaa-ajankalastaja.fi/kalailmoitus

Suurkalarekisteröinti

Suurkalat on luokiteltu neljään eri ryhmään, jotka ovat: petokalat (A), lohikalat (B), särkikalat (C) ja muut kalat (D). Suhteellinen suuruus lasketaan siitä, kuinka monella prosentilla kalan koko ylittää suurkalastajan ansiomerkkiin oikeuttavan vähimmäisrajan. Lohikalojen ryhmässä B käytetään vertailuarvona myös kalan pituutta.

Kala tulee olla saatu Suomesta ja se tulee olla pyydystetty laillisilla välineillä ja menetelmillä.

Rekisteröitymis- ja kirjautumisohje: vapaa-ajankalastaja.fi/extranetohje/