Öljysensorilla varustettu älypoiju välittää tietoa satelliitin kautta avomereltä – suuri edistysaskel öljyntorjunnassa

Keltainen älypoiju sijaitsee kaukana avomerellä Helsingin eteläpuolella. Kuva: Joose Mykkänen

Älyteknologiaa hyödyntävä navigointipoijujärjestelmä otettiin käyttöön lokakuussa ensimmäistä kertaa avomerellä. Se välittää satelliitin kautta ajantasaista tietoa Itämeren öljypitoisuuksista ja muista veden laatuun vaikuttavista tekijöistä. Älypoijujärjestelmä on sijoitettu Suomenlahdelle Helsingin eteläpuolelle.

Seurantatieto helpottaa viranomaisten öljyntorjuntatoimia ja laittomien öljypäästöjen tunnistamista. Järjestelmä on osa SYKEn GRACE-hankkeen yhteistyötä ja sen on valmistanut Meritaito Oy. Järjestelmän tuottama tieto löytyy internetistä ja on vapaasti käytettävissä.

Ensimmäinen öljyvuotojen tarkkailuun tarkoitettu älypoiju otettiin käyttöön Porvoossa sijaitsevan Nesteen jalostamon edustalla vuonna 2016. Tiedonsiirto hoidettiin tuolloin GSM-verkoilla satelliitin sijasta.

Suuri edistysaskel öljyntorjunnassa

Reaaliaikainen etämittaus on suuri edistysaskel öljyntorjunnassa ja ympäristönseurannassa. Tiedonsiirto on selvästi nopeampaa satelliitin avulla, ja uusi järjestelmä tuottaa tarkempaa tietoa kuin vanha.

Öljysensoreilla varustettua älypoijuteknologiaa voitaisiin hyödyntää myös öljypäästöjen ennakkovaroitusjärjestelmänä. Mitä aiemmin öljyntorjuntatoimet päästään aloittamaan, sitä parempia ovat tulokset.

Modernia teknologiaa arktisiin olosuhteisiin

Meritaidon (SeaHow) älypoijukonseptissa muoviputkipoijuun yhdistetään anturiteknologiaa ja mobiilit tiedonsiirtoyhteydet, joiden avulla voidaan kerätä ja välittää verkossa reaaliaikaisia tietoja vesistöistä.

Konsepti on testattu ja luotettavaksi todettu aiemmin eri ominaisuuksia mittaavilla sensoreilla. Tällä kertaa testi antaa tietoa öljynseurantasensoreiden kestävyydestä ja luotettavuudesta.

SeaHow-navigointipoijut on suunniteltu arktisiin olosuhteisiin. Tästä syystä avomeriolosuhteet eivät ole ongelma poijulle.

Älypoijusta monia etuja

Havainnointitietoja voidaan jatkossa lähettää satelliittien kautta suoraan esimerkiksi öljyntorjuntaviranomaisten hälytysjärjestelmään. Laivaväylille sijoitetut jatkuvasti havainnoivat poijut voisivat tunnistaa ja osoittaa todeksi laittomia öljypäästöjä.

Lisäksi tuloksia voidaan käyttää esimerkiksi satamissa, joita on pyydetty tarkkailemaan omaa aktiivista aluettaan. Seurantatieto on arvokasta myös ympäristöviranomaisille, jotka ovat vastuussa meriympäristön tilan arvioinnista.

GRACE-hanke älypoijun kehitystyön takana

Öljyvuotojen tarkkailuun tarkoitettua älypoijuteknologiaa kehitetään EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittamassa GRACE-hankkeessa, jota koordinoi Suomen ympäristökeskus SYKE. Älypoijun kehittämistyöstä vastaa Meritaito Oy ja sen alihankkija Luode Consulting Oy.

GRACE-hanke (Integroidut öljyvahinkojen torjuntamenetelmät ja ympäristövaikutukset) alkoi 2016 ja siinä kehitetään, vertaillaan ja arvioidaan erilaisten öljyntorjuntatoimien tehokkuutta ja ympäristövaikutuksia kylmissä ilmasto-olosuhteissa. Lisäksi hankkeessa kehitetään vedenalaisten öljyvuotojen reaaliaikaista havainnointia sekä työkaluja öljyntorjuntaan.

Tarkemmat tiedot hankkeesta englanniksi

Älypoijujärjestelmän tuottama testitieto on saatavilla osoitteesta
www.luodedata.fi > käyttäjätunnus: grace/salasana: oil