Ennätyksellisen huonon jäätalven takia saimaannorppakannan tarkkaa kokoa ei pystytty arvioimaan – kannan oletetaan kuitenkin hieman kasvaneen viime vuodesta

Tällainen oli jäätilanne Etelä-Saimaalla helmikuun lopussa 2020. Kuva: Ismo Marttinen.

Saimaannorppakannan koko arvioidaan tammi-helmikuussa pesineiden norppien määrän eli ns. talvikannan perusteella. Arvion perustana on pesälaskennassa havaittujen lumipesien määrä ja jäällä havaitut norpat. Karkea arvio vuoden 2020 kannan koosta on noin 420-430 norppaa, mikä merkitsee noin 15-20 yksilön kasvua edellistalvesta.

Metsähallituksen tiedotteen mukaan talven 2020 huonot jääolot haittasivat sekä norpan pesintää että pesälaskentoja. Saimaa jäätyi hyvin myöhään osin tammikuulla ja normaaleja pesimäkinoksia syntyi vähän. Etenkin virtaisilla alueilla sekä Savonlinnan eteläpuolisella Saimaalla suuri osa norpista talvehti ilman pesää.

”Pesälaskennan aika jäi jäiden nopean sulamisen vuoksi lyhyeksi, ja vaikeiden olosuhteiden takia läheskään kaikkia norpan pesäpaikkoja ei löydetty”, kertoo suojelubiologi Jouni Koskela Metsähallituksesta.

Apukinokset auttoivat talvehtimista, mutta niitäkään ei lumen puuteen vuoksi saatu riittävästi kasattua ja ne sulivat ennen aikojaan. Apukinoksia tehtiin 168, kun tarkoituksena oli kolata yli 300 kinosta.

Kannan oletetaan hieman kasvaneen vuodesta 2019

Etelä-Saimaalla neljäkymmentä vuotta saimaannorppakantaa seurannut WWF:n Ismo Marttinen kertoo jäiden tulleen Etelä-Saimaan suurille selille vasta helmikuun alkupäivinä 5.2. ja jäiden lähteneen jo huhtikuun alussa 4.4. Jääpeitteinen aika oli ennätyksellisen lyhyt. Eteläisellä Saimaalla havaittiin myös yhden kuutin imetys maalla pesälaskenta-aikana.

”Pesiä ja selkeitä jäällä makaavia norppia havaittiin vain 123 kpl. Havaintoaineisto jäi liian suppeaksi tarkan kannan koon määrittämiseen. Hyvään arvion tarvittaisiin noin 450-600 havaintoa”, kertoo norppakannan seurannasta vastaava ylitarkastaja Tero Sipilä Metsähallituksesta.

Vaikka tarkkaa talvikannan kokoa ei kenttähavaintojen avulla pystytty arvioimaan, oletetaan norppakannan kasvaneen talvesta 2019 noin 15-20 yksilöllä. Karkea arvio perustuu vuoden 2019 kuolleisuus- ja syntyvyystietoihin sekä kannan aiempaan kehitykseen viimeisen kolmen vuoden ajalta. Kuluvan vuoden kannan kehitys arvioidaan vuonna 2021 ensi kevään pesälaskennan ja kenttähavaintojen keruun jälkeen.