Suomalaisen Clewat Oy:n laitteet keräävät roskat pois merestä ja lumesta

Esimerkiksi Cebun kaupungissa Filippiineillä Clewatin alus on kerännyt muoviroskaa vuoden aikana kaksi miljoonaa kiloa.

Clewat Oy:n puhdistuslaite kerää vesistöistä tehokkaasti roskia ja rehevöittäviä kasveja. Vihreää teknologiaa edustaa myös yrityksen toinen keksintö eli ekologinen lumensulatuslaite.

Vesistöjen saastuminen, roskaantuminen ja rehevöityminen on globaali ongelma. Meriin päätyy vuosittain kymmenen miljoonaa tonnia muovijätettä jo olemassa olevan yli 150 miljoonan tonnin lisäksi. Suomalainen Clewat Oy on kehittänyt tähän tarpeeseen ainutlaatuisen, skaalautuvan puhdistuslaitteen, joka pystyy keräämään vedestä roskia jopa 50 kuutiota tunnissa.

Teknologia perustuu veden virtauksen luomiseen ja hyödyntämiseen. Etuina ovat monikäyttöisyys, ympäristöystävällisyys ja tehokkuus. Esimerkiksi Cebun kaupungissa Filippiineillä Clewatin alus on kerännyt muoviroskaa vuoden aikana kaksi miljoonaa kiloa.

Operointia paikallisten toimijoiden kanssa

”Operoimme paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeissa voivat olla yhteistyökumppaneina esimerkiksi isot alueelliset kehitysyhtiöt, YK:n toimijat ja pankit”, Clewatin toimitusjohtaja Jukka Tammi kertoo.

Liiketoimintamallina on tarjota laitteistoja leasing-palveluna, johon sisältyvät tutkimustyö sekä haittakasvien- ja muoviroskanpoisto vesistöistä ja loppukäsittely.

Clewat neuvottelee parhaillaan alusten valmistuksen siirtämisestä Hollantiin. Alukset tehtäisiin tulevaisuudessa muovista ja aluksiin asennetaan Clewatin toimittama roskankeräyslaite.

Ekologista lumensulatusta

Myös mereen kaadettavan lumen mukana päätyy talven aikana merkittävä määrä roskaa ja mikromuovipartikkeleita. Clewatin lumenpuhdistus ja -sulatusjärjestelmällä lumesta saadaan kustannustehokkaasti eroteltua merkittävä osa haitallisista aineista ja tarvittaessa johdettua loput vedenpuhdistamoon viemäriverkoston kautta tai suoraan mereen.

Sulatuksessa käytetään virtaavan veden voimaa ja meriveden lämpötilaa hyödyksi sekä uusiutuvaa energiaa. Lumi ja vesi suodatetaan ja jätteet kerätään talteen. Koko prosessi tapahtuu lumen paikalle kuljetusta lukuun ottamatta ilman fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

”Viime talvena sulatimme protolaitteistollamme Helsingissä kolme miljoonaa kiloa lunta erittäin energiatehokkaasti ja saimme lisää kokemusta laitteen edelleen kehittämiseksi. Neuvottelut laitteesta myös Oslon ja Trondheimin kaupunkien kanssa jatkuvat”, Tammi kertoo.

Clewatin protolaitteistolla sulatettiin lunta viime talvena Helsingissä.