Itämeren kalastus ensi vuonna: Silakan kalastus jatkuu leikatuin kiintiöin – lohenkalastukseen edellytetään lisää suojelutoimia

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto on sopinut, että silakankalastus voi jatkua Suomen merialueilla myös ensi vuonna, mutta aikaisempaa pienemmin kiintiöin. Pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiötä pienennettiin 15 prosentilla 53 967 loheen. Saaristomerellä, Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa lohenkalastuksen jatkuminen edellyttää lisäsuojelutoimia ja ICES:lta myönteistä tieteellistä neuvoa.

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto sopi maanantaina vuoden 2024 Itämeren kalastuskiintiöistä Luxemburgissa. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on erittäin tyytyväinen vastuulliseen päätökseen.

Nyt hyväksytty ratkaisu on hänen mukaansa parhaan tieteellisen neuvon sekä EU:n yhteisen kalastuspolitiikan ja Suomen tavoitteiden mukainen. Ministeri on erityisen tyytyväinen siihen, että neuvosto päätti jatkaa silakan kohdennettua kalastusta tieteellisen neuvon mukaisesti.

Pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiötä pienennettiin 15 prosentilla

Pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiötä pienennettiin 15 prosentilla 53 967 loheen. Sen lisäksi komissio pyytää ICES:lta tieteellistä neuvoa lohenkalastuksen (sekä kaupallisen että vapaa-ajan) lisäsäätelytoimenpiteistä vuonna 2024. Saadun neuvon perusteella komissio antaisi ennen kalastuskauden alkua ehdotuksen, jonka perusteella lohenkalastusta voitaisiin jatkaa Saaristomerellä, Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa. Lisäsäätelyllä vahvistettaisiin aikaisin kutuvaellukselle saapuvien arvokkaiden luonnonlohien suojelua. Ruotsi ryhtyy lisäksi alueellisiin toimiin heikon Ljunganjoen lohikannan suojelemiseksi.

Suomen Vapaa-ajankalastajien toiminnanjohtaja Olli Saari pitää päätettyä Itämeren kalastusmahdollisuuksien kokonaisuutta varsin hyvänä kompromissina, kunhan jatkotoimissa varmistetaan riittävät mahdollisuudet merilohen vapaa-ajankalastukseen myös Ahvenanmaan ja Perämeren välisellä alueella.

Silakan troolikalastukseen tulossa rajoituksia

Pohjanlahdella silakkakannan kehitys on viime vuosina ollut laskeva. Luonnonvarakeskukselta on syksyn aikana kuitenkin saatu rohkaisevia tietoja kannan tilasta ja silakoiden kohenevasta kuntokertoimesta. Tässä tilanteessa neuvosto päätti tieteellisen neuvon perusteella pienentää Pohjanlahden silakkakiintiötä 31 prosentilla, minkä lisäksi Suomi ja Ruotsi sitoutuivat sulkemaan troolikalastuksen Selkämeren aluevesillä 25.5.–30.6.2024 välisenä aikana. Toimenpiteellä pyritään rauhoittamaan silakoiden kutuvaellusaikaa ja luomaan edellytyksiä silakoiden suurelle vuosiluokalle.

Silakan kalastuskiintiötä Itämeren pääaltaalla ja Suomenlahdella pienennettiin 43 prosenttia ja kilohailikiintiötä 10 prosenttia. Alueen silakkakanta on heikko, joten lisätoimenpiteenä silakan kutuvaelluksen rauhoittamiseksi kiellettiin silakan ja kilohailin troolikalastus Itämeren pääaltaalla ja Suomenlahdella keväällä 2024. Lisäksi sovittiin, että troolikalastus kielletään Itämeren pääaltaalla, Suomenlahdella, Saaristomerellä ja Ahvenanmerellä kevään aikana kuukaudeksi silakan kutuajan rauhoittamiseksi, samalla tavalla kuin
Pohjanlahden alueella.

”Kokonaisuutena olen erittäin tyytyväinen tähän vastuulliseen ratkaisuun, joka on Suomen tavoitteiden mukainen, mikä kertoo vaikuttamistyömme hyvästä onnistumisesta. Se on tieteellisen neuvon mukainen ja sen avulla tuemme parhaalla tavalla kalakantojen elinvoimaisuutta ja samalla takaamme myös kalastuselinkeinon tulevaisuuden”, ministeri Essayah summaa.

Kalastusmahdollisuudet Itämerellä vuonna 2024
(Riveillä seuraavat tiedot: Itämeren ao. kalakanta, EU TAC 2023, muutos sekä Suomen kiintiö)

Pohjanlahden silakka: 55 000 tonnia (-31 %), 45 092 tonnia
Pääaltaan silakka: 40 368 tonnia (-43 %), 8 853 tonnia
Läntinen silakka: 788 tonnia (0 %)
Riianlahden silakka: 37 953 tonnia (-17 %)
Kilohaili: 201 703 tonnia (-10 %), 10 379 tonnia
Pääaltaan/Pohjanlahden lohi: 53 967 lohta (-22 %), 13 945 lohta
Suomenlahden lohi: 10 144 lohta (7 %), 9 104 lohta
Itäinen turska: 595 tonnia (0 %), 10 tonnia
Läntinen turska: 340 tonnia (-30 %), 3 tonnia
Punakampela: 11 313 tonnia (0 %)