WWF:n kysely: Enemmistö suomalaisista kannattaa tehokkaampia kalastusrajoituksia saimaannorpan suojelemiseksi – verkkokalastuskiellon jatkaminen heinäkuun loppuun sai laajan kannatuksen

Tuoreiden kyselyiden perusteella saimaannorpan suojelulla on vahva suomalaisten tuki.

WWF:n teettämän kyselytutkimuksen perusteella selkeä enemmistö niin kaikista suomalaisista kuin myös Saimaan alueen asukkaista kannattaa keväisen verkkokalastuskiellon jatkamista heinäkuun loppuun asti. Saimaannorpan suojelemiseksi säädettäviä kalastusrajoituksia käsitellään parhaillaan maa- ja metsätalousministeriön asettamassa työryhmässä.

Kantar TNS kartoitti WWF:n toimeksiannosta suomalaisten näkemyksiä saimaannorpan suojelusta. Kyselyyn vastasi 1028 suomalaista, joista 300 asui Saimaan alueella.

Kyselyn mukaan yli kaksi kolmasosaa (68 prosenttia) suomalaisista on sitä mieltä, että keväistä verkkokalastuksen kieltoa saimaannorpan pesimäalueilla tulisi jatkaa kuukaudella nykyisestä eli heinäkuun loppuun saakka. Vain 7 prosenttia on tästä eri mieltä.

Myös Saimaan alueen asukkaista lähes yhtä iso osuus (66 prosenttia) on sen kannalla, että verkkokalastuskieltoa tulee jatkaa heinäkuun loppuun. Verkkokalastus on suurin yksittäinen uhka erittäin uhanalaiselle saimaannorpalle sen jälkeen, kun kuutti on selvinnyt yli pesäpoikasvaiheen.

Maakuntaliiton kyselystä samansuuntaiset tulokset

Lokakuussa 2020 toteutettiin myös Etelä-Savon maakuntaliiton tekemä kaikille avoin nettikysely verkkokalastuksesta Saimaalla. Maakuntaliiton kyselyyn, jonka tulokset julkaistiin myös tänään, vastasi 1120 ihmistä. Maakuntaliiton kyselyssä noin 61 prosenttia vastaajista kannatti verkkokalastuskiellon jatkamista heinäkuun loppuun saakka.

”WWF:n teettämä kyselytutkimus ja maakuntaliiton avoin kysely olivat menetelmiltään erilaisia, mutta antoivat samansuuntaisia tuloksia ja siten tukevat toisiaan. Jos suomalaisten ja etenkin paikallisväestön mielipidettä halutaan kuunnella tämän päätöksen teossa, kansalaisten kanta on nyt selvä”, sanoo WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen.

Verkkokieltoalueen katettava kaikki poikaspesäpaikat

Erittäin vahvan tuen WWF:n kyselyssä saa myös se, että saimaannorpan kuuttien suojaksi määritellyn verkkokalastuskieltoalueen tulee kattaa kaikki tunnetut poikaspesäpaikat. Noin neljä viidesosaa kaikista vastaajista (81 prosenttia) kuin myös Saimaan alueen asukkaista (79 prosenttia) on tätä mieltä.

Lähes kaikki suomalaiset asuinpaikasta riippumatta (88 prosenttia) ovat samaa mieltä siitä, että Suomen tulee varmistaa se, että saimaannorpan kanta kasvaa tasolle, jolla se on pitkällä tähtäimellä elinvoimainen. Eri mieltä tästä on vain 4 prosenttia.

Kaikista ihmisen aiheuttamista norppakuolemista päästävä eroon

”Ilmaston lämpeneminen on tällä hetkellä suuri ja nopeasti kasvava uhka saimaannorpille. Sen takia kanta tulisi saada mahdollisimman nopeaan kasvuun, ja kaikista ihmisen aiheuttamista norppakuolemista pitäisi päästä eroon. Tehokkain toimi on jatkaa keväistä verkkokalastuskieltoa heinäkuun loppuun, sillä kuuttien kalanpyydyskuolleisuus on selvästi siirtynyt heinäkuulle”, WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo.