Esitysluonnos Metsähallituksen erävalvonnan tehostamisesta lausunnoille – esimerkiksi viranomaisten oikeutta tarkistaa saalis halutaan laajentaa

Metsähallituksen erätarkastajat valvovat erävalvonnan piiriin kuuluvien lakien noudattamista valtion maa- ja vesialueilla. Nyt lausunnoille lähteneen esityksen tarkoituksena on muun muassa laajentaa erätarkastajien toimivaltaa muualla kuin valtion hallinnoimilla alueilla.

Metsähallituksen erävalvonnasta annettuun lakiin, metsästyslakiin ja kalastuslakiin esitetään muutoksia. Maa- ja metsätalousministeriö pyytää esitysluonnoksesta lausuntoja 18.9. mennessä.

Metsähallituksen erätarkastajat valvovat erävalvonnan piiriin kuuluvien lakien noudattamista valtion maa- ja vesialueilla. Esityksen tarkoituksena on laajentaa erätarkastajien toimivaltaa muualla kuin valtion hallinnassa olevilla alueilla.

Samalla säädettäisiin erätarkastajien uusista toimivaltuuksista. Lisäksi metsästys- ja kalastuslain noudattamisen valvonnasta vastaavien viranomaisten oikeutta saaliin tarkastamiseen laajennettaisiin. Muutosten tavoitteena on tehostaa Metsähallituksen erävalvontaa sekä erityisesti metsästys- ja kalastuslainsäädännön noudattamista.

Lausuntoja voi antaa 18. syyskuuta asti

Lausuntoja esitysluonnoksesta voi antaa 18.9.2023 saakka. Lausuntoja toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse pdf-, doc- tai rtf-tiedostona (kirjaamo.mmm@gov.fi) tai kirjeitse (Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 Valtioneuvosto). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitettä VN/21767/2023.

Luonnos hallituksen esitykseksi