Etelä-Savossa etsitään kunnostettavia pienvesikohteita – ennallistamisella myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi paikallisiin kala- ja rapukantoihin

Pienvesiä ovat esimerkiksi purot, lammet, norot, ojat, tihkupinnat ja lähteet.

Etelä-Savon ELY-keskus etsii maakunnan alueelta Helmi-ohjelmaan sopivia, kunnostuksen tarpeessa olevia pienvesikohteita. Pienvesiä ovat esimerkiksi purot, lammet, norot, ojat, tihkupinnat ja lähteet.

Monet pienvedet ovat herkkiä ja uhanalaisia elinympäristöjä, joten pienetkin häiriöt niiden läheisyydessä voivat helposti heikentää niiden tilaa. Nykyään enää harva pienvesi on luonnontilainen.

Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma, jonka toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Kunnostukset tehdään yhteistyössä maanomistajan kanssa

Maanomistaja voi ehdottaa maillaan sijaitsevia, kunnostuksen tarpeessa olevia pienvesiä, joiden ennallistamisen suunnittelun ja toteutuksen ELY-keskus sopii ja suorittaa yhteistyössä maanomistajan kanssa.

Pienvesien ennallistamiseen voi kuulua esimerkiksi perattujen purouomien virtauksen palauttamista luonnontilaisemmaksi, lampien tai lähteiden veden nostamista ihmistoiminnan vaikutusta edeltäneelle tasolle, kalapurojen kunnostusta sekä vanhojen käytöstä poistettujen rakenteiden poistamista pienvesien läheisyydestä. Menetelmiä on useita, ja jokaista kohdetta tarkastellaan yksilöllisesti.

Myönteisiä vaikutuksia mm. paikallisiin rapu- ja kalakantoihin

Pienvedet tarjoavat elinympäristön ja leviämisreitin useille eliölajeille, ja niiden kunnostuksella voidaan parantaa ympäristön moninaisuutta, puhtautta ja kestävyyttä erilaisia muutoksia vastaan. Pienvesien kunnostuksella voidaan aiheuttaa myös myönteisiä vaikutuksia muiden ympäröivien vesistöjen tilaan, paikallisiin kala- ja rapukantoihin sekä alueen virkistyskäyttöön.

”Kaikki Helmi-ohjelmaan liittyvät kunnostukset perustuvat maanomistajan vapaaehtoisuuteen eikä toimista aiheudu maanomistajalle kustannuksia, vaan ELY-keskus vastaa toimenpiteiden rahoituksesta ja käytäntöönpanosta”, kertoo pienvesiasiantuntija Viivi Lindholm Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

”Jos yhteydenottoja tulee paljon, vastaamme puheluihin ja sähköposteihin saapumisjärjestyksessä, mahdollisimman pian. Pienvedestä ilmoittaminen tai niiden inventoiminen ei sido maanomistajaa mihinkään toimenpiteisiin”, korostaa.

Yhteyshenkilö: Viivi Lindholm. pienvesiasiantuntija, puh. 0295 024 297, viivi.lindholm@ely-keskus.fi