Siianonkijoille yhteensä yli 1000 euron sakot Turussa – toisella kalastajista ei ollut minkäänlaisia kalastuslupia

Siikaonki ja saaliiksi saatu siika keväisellä merenrannalla. Kuva: Tapio Gustafsson/Kalatalouden Keskusliitto.

Kalastuksenvalvoja sai Turun vesillä keväällä kiinni kaksi kalastajaa, jotka olivat siikaongella ilman asian vaatimia lupia. Kalastajat saivat rikkomuksista 852 ja 400 euron sakot.

Airisto-Velkuan kalatalousalueen kalastuksenvalvoja tapasi Turun Ruissalon Kolkannokassa tämän vuoden huhtikuussa kaksi kalastajaa, joista ensimmäisellä oli pyynnissä kaksi siikaonkea ja toisella kolme.

Ensimmäinen kalastajista oli maksanut kalastonhoitomaksun, mutta hänellä ei ollut toisen siikaongen vaatimaa lisälupaa vesialueen omistajalta. Toisella kalastajalla ei ollut minkäänlaisia kalastuslupia, ei kalastonhoitomaksua eikä vesialueen omistajan lupaa. Kalastuksenvalvoja ilmoitti asiasta poliisille.

Syyttäjä antoi ensimmäiselle kalastajalle luvattomasta pyynnistä 12 päiväsakkoa yhteensä 852 euroa. Toinen kalastaja sai luvattomasta pyynnistä ja ilman kalastonhoitomaksua kalastamisesta yhteensä 400 euron sakon. Asianomistajana molemmissa tapauksissa toimi Turun kaupunki, jonka vesialueella kalastajat olivat siikaongella.

Ei ollenkaan ainutlaatuinen tapaus

”Kalastajilla olisi ollut mahdollisuus hankkia nettikaupasta asiaankuuluvat luvat siian ongintaan. Turun kaupunki myy siianonkijoille kolmen vavan lupia kyseiselle alueelle. Lisäksi paikka kuuluu Airisto-Velkuan siianonginnan yhtenäislupa-alueeseen, jolla myös saa kalastaa yhteensä kolmella vavalla”, kertoo toiminnanjohtaja Timo Saarinen Airisto-Velkuan kalatalousalueelta.

Kalastuksenvalvojan kohtaamat tapaukset eivät ole ainutlaatuisia. Kalatalouden Keskusliiton mukaan ilman vesialueen omistajan lupaa liian suureen vapamäärään siianonginnassa syyllistyneitä kalastajia on tullut vastaan muuallakin rannikkoalueella.

Järjestöasiantuntia Mikko Malin Kalatalouden Keskusliitosta kiittelee poliisia ja syyttäjiä siitä, että he ovat ottaneet asiat tutkintaan ja antaneet niistä rangaistuksen. ”Nähtäväksi jää, alkaako näistä jatkossa nyt tulla useammin sakkorangaistuksia. Se on varmasti kaikkien lupa-asiansa kuntoon hoitaneidenkin kalastajien toive”, Malin sanoo.

Siianonginnassa tarvittavat luvat

Siianonginnassa 18–64-vuotiaalla kalastajalla on oltava valtion kalastonhoitomaksu maksettuna ja se oikeuttaa ainoastaan yhden vavan käyttöön. Alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet voivat käyttää yhtä vapaa ilman korvausta.

Useamman vavan käyttö vaatii aina vesialueen omistajan erillisen luvan. Tällaisia lupia omille vesialueilleen myyvät esimerkiksi Helsingin ja Turun kaupunki.