Helikopterisorastukset alkavat maanantaina Ruunaan koskilla – liikkumista Ruunaan retkeilyalueella ja kalastuskohteissa rajoitetaan kunnostusten aikana

Sorastusta helikopterilla. (Kuvituskuva/ei uutisen kohteelta Ruunaalta) Kuva: Eero Hartikainen

Uhanalaisien järvilohen ja järvitaimenen kutu- ja poikasalueita kunnostetaan parhaillaan Lieksanjoella. Elokuussa alkaneiden kunnostustöiden seuraavassa vaiheessa Kattilakoskelle, Murrookoskelle ja Kirppuvirralle lennätetään helikoptereilla soraa. Kunnostusten aikana liikkumista Ruunaan retkeilyalueella ja kalastuskohteilla rajoitetaan turvallisuussyistä.

Helikoptereiden avulla tehtävät sorastukset alkavat maanantaina 25.10. Kattilakoskelta, jonka jälkeen on vuorossa Murrookoski ja viimeisenä Kirppuvirta. Sorastusten arvioidaan kestävän noin 2 viikkoa, jona aikana koskiin kuljetetaan yhteensä 840 tonnia kiviaineista. Helikopterikuljetukset suorittaa Agrolentopalvelu.

Osa Lieksanjoen vaelluskalakärkihanketta

Ruunaan Haapavitjaa, Paasikoskea ja Kirppuvirtaa on kunnostettu useampana vuonna osana Lieksanjoen vaelluskalakärkihanketta. Hankkeessa ovat olleet mukana Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, Lieksan kaupunki, Pielisen-Karjalan kalatalousalue, Kemijoki Oy ja Future Missions Oy.

Tänä vuonna tehtävät Kattilakosken, Kirppuvirran ja Murrookosken kunnostukset ovat osa 1,4 miljoonan euroa maksavaa virtavesihanketta, johon Metsähallitus sai eduskunnalta lisärahan.

”Toivottavasti järvilohi, taimen ja harjus ottavat tulevina vuosina omikseen nyt työn alla olevat alueet. Aikaisempina vuosina kunnostetuilla alueilla kalat ovat tiettävästi lisääntyneet”, Metsähallituksen erikoissuunnittelija Eetu Karhunen sanoo.

Liikkumisrajoituksia kunnostusten aikana

Sorastusten aikana kalastusta ja liikkumista Ruunaalla joudutaan turvallisuussyistä rajoittamaan. Myös teitä on väliaikaisesti pois käytöstä riippuen helikopterin lastauspaikan ja kohteen välisestä lentoreitistä. Rajoitukset ilmoitetaan kohteilla sen mukaan, missä työt ovat milloinkin käynnissä.

Ruunaan retkeilyalue on Metsähallituksen suosituin eräkohde, jolle myydään vuosittain noin 6 000 kalastuslupaa. Kalastuksen suosio perustuu pääosin istutettavaan kirjoloheen. Järvilohi ja rasvaevällinen taimen ovat Ruunaalla rauhoitettuja ympäri vuoden.