Hiitolanjokeen kalalaskuri selvittämään nousukalojen määriä

Rautjärvellä virtaava Hiitolanjoki vapautettiin nousuesteistä ja sen koskia ennallistettiin vuosina 2021-2023. Nyt joen nousukalamääriä aletaan selvittää kaikuluotaamalla Didson-kalalaskurilla. Kuvassa Ritakoskea syksyllä 2023, jolloin kunnostustyöt olivat vielä kesken. Kuva: Ismo Malin.

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry on aloittanut Hiitolanjoen kalalaskurihankkeen Rautjärvellä yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Tarkoitus on selvittää nousukalojen määrää juuri vapautuneessa joessa.

Nousukalojen määrästä ei aikaisemmin ole ollut mitään tietoa, vaan vain olettamuksia mm. kutupesien määrän ja koon perusteella. Hankkeessa asennetaan Hiitolanjokeen Didson-kalalaskuri, joka toimii kaikuluotaamalla virtaa poikittain. Tavoitteena on saada tarkempi arvio nousukalojen (Laatokan järvilohi ja taimen) määristä.

Saatava tieto auttaa arvioimaan niin kunnostusten kuin patojen poistonkin vaikutuksia sekä auttaa kalastuksen säätelyssä. Tavoitteena on turvata kalojen luonnollinen lisääntyminen sekä kalakantojen kestävä taso.

Hiitolanjoessa elää ainut Suomen puolella luontaisesti lisääntyvä järvilohikanta

Hiitolanjoessa elää ainut Suomen puolella luontaisesti lisääntyvä järvilohikanta, Laatokan lohi, sekä Laatokasta lisääntymään nouseva taimenkanta. Hiitolanjoesta lakkautettiin vuosien 2021-2023 aikana kolme vesivoimalaitosta, niiden patorakenteet poistettiin ja ennallistettiin kolme koskialuetta: Ritakoski, Lahnasenkoski ja Kangaskoski.

Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen aloittama kalalaskuri-hanke on toteutettu yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Siihen osallistuvat myös Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö, Maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelma, B & B Hiitolanjoki ja Nature Healing Powerhouse Hiitolanjoki.