Iijoen vesistöalueesta uusi sähköinen kartta-alusta

Iijoki-wikistä löytyy ympäristöhallinnon ylläpitämää tietoa Iijoen vesistöalueen järvistä ja joista. Lisäksi kuka tahansa voi tallentaa alustalle havaintoja, valokuvia ja paikkamerkintöjä.

Iijoelle on avattu uusi jokiwikialusta. Iijoki-wiki on Suomen ympäristökeskuksen kehittämä, Järvi-meriwikiin perustuva Iijoen vesistöalueen oma kansalaistiedealusta.

Iijoki-wikistä löytyy ympäristöhallinnon ylläpitämää tietoa Iijoen vesistöalueen järvistä ja joista. Lisäksi kuka tahansa voi tallentaa alustalle havaintoja, valokuvia ja paikkamerkintöjä. Sivustolla on myös mahdollisuus jättää näkemyksiä uuden palvelun edelleen kehittämisestä.

”Tämä on wikien perusajatuskin. Luodaan yhdessä hienoa sisältöä toisen työtä kunnioittaen ja kehittäen”, kertoo alustan laatinut Matti Lindholm Suomen ympäristökeskuksesta.

Osa Iijoen otva-hanketta

Iijoki-wiki on toteutettu osana kolme vuotta kestävää EU-rahoitteista Iijoen otva -hanketta. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto ja osatoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus.

Otva-hankkeen päätavoitteet ovat vesistövision laadinta Iijoen valuma-alueelle ja vaelluskalakantojen palauttamisen sekä muiden joen arvoa nostavien toimenpiteiden edistäminen ja toteutus.

Hankkeen Vesistövisio-osuudesta vastaavat Pöyry Finland Oy, Akordi Oy ja Mapita Oy. Iijoki-wikiä ylläpidetään osana Järvi-meriwikiä Suomen ympäristökeskuksessa. Sitä hyödynnetään Iijoen tietoalustana ja Iijoen vesistövision tavoitteiden seurannan välineenä.

Iijoki-wiki löytyy osoitteesta:

Otva-hankkeen nettisivut: