Iijoen Haapakoskelle suunnitellaan smolttien alasvaellusväylää

Nuolet kuvaavat smolttien toivottua kulkureittiä Iijoen Haapakoskella. Oikeanpuoleisen nuolen pää osoittaa kohdan, josta alasvaellusväylä aikanaan alkaa ja johtaa kanavaan. Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Iijoen Haapakoskelle suunnitellaan alasvaeltavien lohen- ja taimenenpoikasten eli smolttien alasvaellusväylää. Suunnittelusta vastaa Sweco yhteistyössä Iijoen vaelluskalakärkihankkeen asiantuntijaryhmän kanssa.

”Olemme tyytyväisiä, että voimme omalla panoksellamme olla mukana edistämässä lohikalojen luonnonkierron palauttamista Iijoelle. Alasvaellusväylän suunnittelu vaatii innovatiivista otetta, sillä vastaavaa rakennetta ei Suomessa ole aiemmin toteutettu. Tuomme hankkeeseen vahvaa osaamista ja kokemusta hyödyntämällä Swecon kansainvälistä asiantuntijaverkostoa”, kertoo suunnittelusta vastaava projektipäällikkö Tuomo Tourula Swecolta.

Suunnittelu valmistuu maaliskuun 2020 loppuun mennessä. Alasvaellusväylän rakentamisajankohta selviää myöhemmin. Väylän rakentamiseen haetaan Rinteen hallituksen vaelluskalarahoitusta.

Tavoitteena alasvaellusreitti

Haapakoskelle asennettiin kesällä 2019 Suomen ensimmäinen smolttien ohjausaita. Ohjausaidan avulla smoltit ohjataan entiselle tukinuittoaukolle. Alasvaellusväylän on tarkoitus alkaa samasta kohdasta. Ohjausaita ja alasvaellusväylä muodostavat yhdessä alasvaellusreitin, joka voi toimia smolttien lisäksi myös kudulta palaavien lohikalojen (talvikko) ja muiden kalojen vaelluksen apuna.

Lohikalojen alasvaelluksen turvaaminen on tärkeää rakennetuilla jokialueilla. Useat tutkimukset osoittavat, että smolttien vaellus hidastuu ja osin pysähtyy voimalaitoksilla. Lisäksi osa smolteista vammautuu tai kuolee uidessaan turbiinien läpi. Haapakosken rakenteiden toimivuutta tutkitaan tarkoin lähivuosina.

Osa Iijoen vaelluskalakärkihanketta

Alasvaellusväylän suunnittelu on osa Iijoen vaelluskalakärkihanketta. Hankkeen toimenpiteet ovat: Raasakan voimalaitospadon kalatie, smolttien alasvaellusratkaisut, pienpoikasten istutusohjelma, merilohien ja -taimenien ylisiirrot sekä toimenpiteet Raasakan ja Maalismaan vanhoilla uomilla.

Hanketta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö, PVO-Vesivoima Oy, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Iijoen vesistön kalastusalue. Hankkeen hallinnoija on Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kyseessä on Suomen suurin vaelluskalahanke.