Itäisen Suomen matkailuun haetaan lisää vetovoimaa – uusi kalastusmatkailun avustushaku auki lokakuun loppuun asti

Avustusmahdollisuus koskee Itä-Suomen alueen maakuntia, kuten Kymenlaaksoa, Etelä-Karjalaa, Etelä-Savoa, Pohjois-Savoa, Pohjois-Karjalaa, Kainuuta. Lapin osalta rajaus koskee Itä-Lappia ja Pohjois-Pohjanmaan osalta Kuusamoa. Kuva: Oskari Reinman.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen avustushaku kalastusmatkailun edistämiseen itäisessä Suomessa on auki 31.10.2023 asti. Avustus kohdistuu erityisesti kalastusmatkailun edistämiseen tähtääviin koulutus-, kehittämis- ja markkinointitoimenpiteisiin sekä rajoitetusti investointihankkeisiin.

Haettavana olevat avustukset avaavat uusia mahdollisuuksia kehittää itäisen Suomen matkailullista vetovoimaa sekä elvyttää kalastusmatkailua monipuolisilla toimenpiteillä.

”Itäisen Suomen matkailualan kehittäminen edellyttää investointeja matkailuyritysten kansainvälistymiseen, kansainvälisen matkailumarkkinoinnin kehittämiseen sekä alueen saavutettavuuden parantamiseen. Lisäksi tuotekehitys on avainasemassa, jotta alueen tuotetarjontaa on mahdollista nostaa esille”, toteaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalastusbiologi Ilkka Vesikko.

”Haettava avustus on merkittävä askel kohti kestävämpää kalastusmatkailua ja tarjoaa konkreettisia mahdollisuuksia kalastusmatkailun edistämiseen itäisessä Suomessa. Koko maassa haettavissa oleva summa on enintään 600 000 euroa”, Vesikko kannustaa tarttumaan avautuvaan rahoitushakuun.

Itäisellä Suomella hyödyntämätöntä matkailupotentiaalia

Ennen koronapandemiaa venäläiset muodostivat suurimman osan itäisen Suomen kalastusmatkailijoista. Kuitenkin Venäjän hyökkäyssodan seurauksena tilanne on muuttunut, eikä paluuta pandemiaa edeltävään tilanteeseen ole enää näköpiirissä.

Alueella ilmenee myös rakenteellisia haasteita, kuten työllisyyden ongelmat, väestön ikääntyminen ja investointien puute. Itäisellä Suomella on hyödyntämätöntä matkailupotentiaalia, johon sisältyy puhdas luonto, laadukas elinympäristö sekä monipuoliset palvelut.

Kalatalousmatkailuavustusta haetaan sähköisesti

Hakemukset toimitetaan Pohjois-Savon ELY-keskukselle sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelun kautta vahvaa tunnistautumista käyttäen. Hakijoiden tulee liittää hakemukseen yrityksen kalastusmatkailuun painottuva toimintasuunnitelma sekä tarkempi hankesuunnitelma.

Avustusta voivat hakea oikeustoimikelpoiset yritykset, yhteisöt ja julkiset toimijat, jotka toimivat kalastusmatkailun parissa itäisessä Suomessa. Avustus kohdistuu erityisesti kalastusmatkailun edistämiseen tähtääviin koulutus-, kehittämis- ja markkinointitoimenpiteisiin sekä rajoitetusti investointihankkeisiin.

Avustusmahdollisuus koskee Itä-Suomen alueen maakuntia, kuten Kymenlaaksoa, Etelä-Karjalaa, Etelä-Savoa, Pohjois-Savoa, Pohjois-Karjalaa, Kainuuta. Lapin osalta rajaus koskee Itä-Lappia ja Pohjois-Pohjanmaan osalta Kuusamoa.

Avustuksen kohteena oleva toiminta

Tavoitteena on edistää kalastusmatkailupalveluiden ja tuotteiden kehittämistä, sähköisten myynti- ja varausjärjestelmien käyttöönottoa sekä tehokasta markkinointia. Avustusta myönnetään hankkeille, jotka tukevat olemassa olevia kalastusmatkailuyrityksiä ja niiden toimintaa tai luovat uusia mahdollisuuksia alalla. Tämä voi sisältää esimerkiksi koulutushankkeita, joissa mukana on useita yrityksiä, sekä yhteistyöprojekteja eri toimijoiden kesken.

Ohjeet hakemuksen tekoon