Haamuverkkoja ja muita kadonneita kalanpyydyksiä harataan ja sukelletaan pois luonnosta tänä kesänä

Tällä viikolla haamuverkkoja on harattu Rauman edustalta. Verkkoa nostamassa Tomi Stolt. Kuvaaja: Pekka Kotilainen.

Re:Fish-hanke kerää tänä kesänä vapaa-ajan kalastuksesta peräisin olevia kadonneita haamuverkkoja ja muita kalanpyydyksiä haraamalla ja sukeltamalla. Lisäksi Saaristomerellä järjestetään kampanja, jossa kerätään käytöstä poistettuja pyydyksiä vapaa-ajan kalastajien ja mökkiläisten varastoista.

Vapaa-ajan kalastuksesta peräisin olevan roskan vähentäminen on maaliskuussa 2023 alkaneen Re:Fish-hankkeen tavoitteena. Kolmivuotista hanketta rahoittaa Euroopan unionin Interreg Central Baltic -ohjelma.

Kadonneet pyydykset ovat ongelma

Kalastettaessa pyydyksiä katoaa järviin, jokiin ja mereen. Kadonneet pyydykset ovat luonnolle ongelma. Verkot saattavat pyytää kadonneinakin kalaa, lintuja ja nisäkkäitä.

Kalastuksessa käytettävät materiaalit pilkkoutuvat mekaanisen hankautumisen ja auringon säteilyn seurauksena vedessä muoviroskaksi. Joistakin pyydysten osista liukenee veteen haitallisia aineita.

Lisäksi kadonneet pyydykset ja niiden osat haittaavat kalastajia, huviveneilijöitä ja muita vesillä liikkujia ja takertuessaan pyydyksiin ja potkureihin aiheuttavat vaaratilanteita ja kustannuksia.

Vanhojen pyydysten keräys alkanut Saaristomerellä toukokuussa

Re:Fish-hankkeessa kerätään vapaa-ajan kalastuksesta peräisin olevia kadonneita haamuverkkoja ja muita kalanpyydyksiä haraamalla ja sukeltamalla. Lisäksi järjestetään keräyskampanja, jossa kerätään käytöstä poistettuja pyydyksiä muun muassa kalastuksen lopettaneilta vapaa-ajan kalastajilta ja mökkiläisten varastoista.

Keräyskampanja kestää toukokuusta lokakuuhun. Pidä Saaristo Siistinä ry:n alus M/S Roope jättää keräysastiat Saaristomerellä yhdeksään Roope-palvelupisteeseen: Åvensoriin, Nauvon Berghamniin, Aspöön, Brunskäriin, Nötöön, Trunsöön, Vänöön, Österskäriin ja Innamoon. Lisäksi yksi keräysastia sijoitetaan Kaarinan Ruoto-liikkeeseen.

”Kesäasukkaat voivat jättää keräysastioihin puhtaat ja kuivat vanhat pyydyksensä. Tarkempaa tietoa keräyksestä ja kohteista löytyy meidän verkkosivuiltamme pidasaaristosiistina.fi”, kertoo projektikoordinaattori Niklas Niemi Pidä Saaristo Siistinä ry:stä.

Pyydyksiä kerätään luonnosta vilkkailta kalastuspaikoilta

Hankkeessa selvitetään myös, minkälaisin toimenpitein kalanpyydysten häviämistä voitaisiin vähentää ja välttää sekä laaditaan toimenpidesuosituksia kokoamalla eri sidosryhmien näkemyksiä. Hankkeen työntekijät ovat yhteydessä kalastajiin, pyydysvalmistajiin, viranomaisiin, tutkijoihin ja huviveneilijöihin sekä muihin vesillä liikkujiin.

Suomessa kadonneita pyydyksiä kerätään Suomenlahden ja Selkämeren rannikoilta ja Saaristomeren alueelta.

Hanketta esitellään Riihimäen erämessuilla

”Projektin resurssit ovat rajalliset, joten kartoitamme alueita, minne vapaa-ajankalastus on keskittynyt. Keskitämme keräykset siis alueille, mistä pyydyksiä todennäköisimmin voisi löytyä”, kertoo tutkija Pekka Kotilainen Suomen ympäristökeskuksesta.

”Olemme haastatelleet monia kalastajia ja muita merellä työskenteleviä ja aikaansa viettäviä toimijoita ja kohdanneet heitä kasvotusten merikarttojen äärellä. Helmikuussa Helsingin venemessuilla esittelimme hanketta PSS ry:n kanssa ja keräsimme tietoja kalastusalueista ja kontakteista. Vastaanotto oli positiivista. Kesäkuussa esittelemme hanketta Riihimäen kansainvälisillä Erämessuilla”, sanoo Kotilainen.

Re:Fish-projektia koordinoi ruotsalainen Håll Sverige Rent -säätiö. Partnereina ovat mukana Virosta Tarton yliopiston yhteydessä toimiva Viron merentutkimuslaitos, Suomen ympäristökeskus ja Pidä Saaristo Siistinä ry.

Myös havaintoja haamuverkoista kerätään

Re:Fish kannustaa kansalaisia ilmoittamaan löytämistään tai kadottamistaan pyydyksistä ja muista kalastusvälineistä mobiilisovelluksen kautta. Sovellukseen pääsee oheisen linkin kautta