WWF:n ja K-ryhmän K-Kalapolut-yhteistyö paransi uhanalaisten vaelluskalojen elinoloja – kaloille avattiin viiden vuoden aikana 100 kilometriä uutta elinympäristöä

K-Kalapolut-talkoilla kunnostettiin muun muassa Vihtijokea. Kuva: Lauri Rotko/Tuotantoyhtiö Vimma.

Ympäristöjärjestö WWF:n ja K-ryhmän viisivuotinen yhteistyö Suomen uhanalaisten vaelluskalojen hyväksi onnistui yli odotusten. Kummallekin osapuolelle uudenlaisen yhteistyön aikana virtavesistä avattiin lähes 30 estettä, jotka aiemmin pysäyttivät uhanalaisten vaelluskalojen matkan lisääntymisalueille. Kaloille vapautui 100 kilometriä esteetöntä elinympäristöä.

WWF ja K-ryhmä järjestivät vuosina 2017-2021 yhteensä 35 talkoot vaelluskalojen pelastamiseksi. Talkoisiin osallistui yli 1000 vapaaehtoista sekä yli 70 K-kauppaa ja K-kauppiasta. Talkoissa avattiin kalojen kutuvaelluksen tiellä olleita esteitä, kuten esimerkiksi väärin asennettuja tierumpuja.

Lisäksi vapaaehtoisten talkoolaisten voimin kaloille rakennettiin 300 kutusoraikkoa eri puolelle Suomea. Ihmisten jokiin ja puroihin rakentamat esteet ovat suurin syy vaelluskalojen, kuten taimenen ja lohen, uhanalaisuuteen.

Konkreettiset saavutukset ja yhteistyön voima ilhaduttavinta

”Yhdessä K-ryhmän kanssa onnistuimme tekemään vaikuttavaa työtä luontokadon pysäyttämiseksi. Esimerkiksi väärin asennettujen tierumpujen vaihtaminen uusiin auttaa uhanalaisia vaelluskaloja konkreettisella tavalla”, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

Yhteistyö on myös poikinut tuloksia, sillä sähkökoekalastusten ja poikastarkkailujen perusteella K-Kalapolut-kohteista esimerkiksi Imatralla, Heinävedellä, Vaalimaanjoella ja Turun Kuninkojalla on löydetty uusia taimenenpoikasia. Monella paikkakunnalla K-Kalapolut-talkoot ovat innostaneet paikallisia toimijoita jatkamaan työtä virtavesien kunnostamiseksi.

”Konkreettisten saavutusten ohella ilahduttavinta K-Kalapoluissa on ollut yhteistyön voima: se, että olemme saaneet paljon ihmisiä yhteen yhteisen tavoitteen taakse. K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten halu lähteä mukaan talkoisiin on ylittänyt kaikki odotuksemme”, sanoo Keskon vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo.

Työ vaelluskalojen puolesta jatkuu

K-Kalapolut-yhteistyön slogan oli ”Kuteminen kuuluu kaikille”. WWF:n Liisa Rohweder toivoo, että yhteistyö innostaisi jatkossakin eri tahoja auttamaan vaelluskaloja ja virtavesiä. Talkoiden toteutumisen mahdollistivat maanomistajien ja paikallisten tie- ja vesienhoitoyhdistysten tuki.

Yhteistyöhön osallistuivat myös tierumpuja valmistavat yritykset Pipelife Finland ja Uponor, jotka lahjoittivat uudet kalaystävällisemmät rummut yhteistyössä Onnisen kanssa.

”Talkoot ovat lisänneet tietoisuutta vaelluskaloista ja niiden uhanalaistumisen syistä ja tarjonneet myös ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi. Me WWF:ssä jatkamme työtä vaelluskalojen suojelemiseksi ja kannustamme muitakin mukaan. Onkin ollut upeaa nähdä, kuinka K-ryhmä ja muutkin yritykset ovat osallistuneet virtavesien suojeluun tarjoamalla käytännön ratkaisuja ja tukea”, Rohweder kertoo.

Myös K-ryhmä aikoo jatkaa työtään luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi uusien tulevien projektien parissa.