Kalastaminen Hossan kansallispuistossa muuttuu – yleiskalastusoikeudet laajenevat

Yleiskalastusoikeudet laajenevat Hossan kansallispuiston alueella ensi vuoden alusta alkaen.

Metsähallituksen vapalupa-alueeseen Hossa 5502 kuuluneet Ala-Valkeainen, Keski-Valkeainen, Pitkä-Hoilua-Kokalmus ja Kirkasvetinen siirtyvät 1.1.2021 alkaen yleiskalastusoikeuksien piiriin, eikä niissä kalastamiseen enää vaadita vapalupaa.

Vuodenvaihteen jälkeen viehekalastukseen mainituilla järvillä vaaditaan edelleen valtion kalastonhoitomaksu, mutta ei enää Metsähallituksen vapalupaa. Muutos vaikuttaa sallittujen vapojen määrään, sillä kalastonhoitomaksu oikeuttaa ainoastaan yhden vavan käyttämiseen.

Kalastonhoitomaksua ei tarvitse suorittaa, mikäli on alle 18-vuotias, yli 65-vuotias tai onkii tai pilkkii – tällöin kalastaminen on kokonaan maksutonta.

Laki Hossan kansallispuistosta säätelee kalastusta

Vastaavat, kalastuslain mukaiset yleiskalastusoikeudet ovat voimassa myös muilla Hossan kansallispuiston lammilla ja järvillä, jotka eivät kuulu Metsähallituksen vapalupa-alueeseen.

”Laki Hossan kansallispuistosta säätelee kalastamista kansallispuiston alueella vesistökohtaisesti. Vuodenvaihteessa voimaan astuva muutos kirjattiin lakiin kansallispuiston perustamisvaiheessa. Ala- ja Keski-Valkeainen, Pitkä-Hoilua-Kokalmus ja Kirkasvetinen poistuvat vapalupa-alueesta ja myös kalanistutukset niihin päättyvät”, eräsuunnittelija Pasi Korhonen Metsähallituksesta kertoo.

Metsähallituksen vapalupa Hossa 5502 vaaditaan edelleen viehekalastukseen Umpi-Valkeaisessa, Iso-Valkeaisessa, kansallispuiston virtavesissä sekä puiston ulkopuolella sijaitsevissa Huosilammessa, Keihäslammessa ja Hossanjoessa.

Kalanistutuksia kansallispuiston alueelle tehdään jatkossa vain Umpi- ja Iso-Valkeaiseen, joihin istutetaan taimenen ja harjuksen poikasia. Kansallispuiston ulkopuolella sijaitseviin Huosi- ja Keihäslampeen istutetaan pyyntikokoista kirjolohta läpi vuoden. Hossanjokeen istutetaan kesäisin pyyntimitan täyttävää taimenta.

Harrastusmuotoiseen pyydyskalastukseen ei muutoksia

Harrastusmuotoiseen pyydyskalastukseen ei tule muutoksia. Kansallispuistosta annetun lain mukaisesti pyydyskalastus on sallittu Iso- ja Pikku-Kukkurin järvissä, Iso Syrjäjärvessä, Aittojärvessä, Talasjärvessä, Puukkojärvessä, Syvä Suottajärvessä, Matala Suottajärvessä ja Saari-Hoiluan järvessä. Kalastukseen vaaditaan Metsähallituksen pyydyslupa Suomussalmi 5001.