WWF:n kysely: Ylivoimainen enemmistö suomalaisista kannattaa kaikkien kalaverkkojen kieltoa saimaannorpan kuuttien suojelemiseksi

Tuoreen kyselyn perusteella selkeä enemmistö suomalaisista kannattaa kaikenlaisten kalaverkkojen kieltoa keväällä ja alkukesästä saimaannorpan kuuttien suojelemiseksi. Kuva: Ismo Marttinen/WWF.

WWF:n toimeksiannosta tehdyn tuoreen kyselyn mukaan 74 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että kuuttien suojaksi määritellyn kevään ja alkukesän verkkokalastuskiellon tulee koskea kaikkia kalaverkkoja, myös muikkuverkkoja. Saimaan alueen asukkaista tätä mieltä on 66 prosenttia.

Verkkokalastus on suuri uhka erittäin uhanalaisen saimaannorpan poikasille eli kuuteille. Kuuttien suojaksi on säädetty kevään ja alkukesän kestävä verkkokalastuskielto, mutta se ei koske tällä hetkellä muikkuverkkoja. Muikkuverkkojen käyttö verkkokiellon aikana on ollut sallittua viiden vuoden ajan.

Saimaannorpan suojelemiseksi tehtävät kalastusrajoitukset säädetään viideksi vuodeksi kerrallaan. Kun nyt voimassa olevia rajoituksia valmisteltiin viisi vuotta sitten, maa- ja metsätalousministeriön työryhmä esitti, että mikäli seurannassa havaitaan muikkuverkkojen aiheuttamaa kuolleisuutta, kalastuskieltoa tarkistetaan niiden osalta.

Aika puuttua myös muikkuverkkoihin

”Viimeisen viiden vuoden aikana jopa neljännes saimaannorppien pyydyskuolemista on tapahtunut nimenomaan muikkuverkkoihin. Nyt on aika puuttua asiaan”, toteaa WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen.

”Saimaan alueen asukkaista kaksi kolmasosaa kannattaa muikkuverkkojen kieltämistä verkkokiellon aikana. Jos suomalaisten ja etenkin paikallisväestön mielipidettä halutaan kuunnella tämän päätöksen teossa, kansalaisten kanta on nyt selvä”, Tolvanen sanoo.

Uusia kalastusrajoituksia valmistellaan parhaillaan maa- ja metsätalousministeriön asettamassa työryhmässä. Rajoitusten on määrä astua voimaan keväällä 2021.

Suomalaiset tehostaisivat kalastusrajoituksia Saimaalla

Saman kyselyn mukaan selkeä enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että erityisesti kuuttien suojaksi asetettua keväistä verkkokalastuskieltoa saimaannorpan pesimäalueilla tulisi jatkaa kuukaudella nykyisestä eli heinäkuun loppuun saakka. Vain seitsemän prosenttia on tästä eri mieltä.

Niistä vastanneista, jotka verkkokalastavat tai ovat joskus verkkokalastaneet Saimaalla, 74 prosenttia olisi valmis luopumaan verkkokalastuksesta Saimaalla kokonaan ja siirtymään norpalle turvallisiin kalastustapoihin.

”Ilmaston lämpeneminen on tällä hetkellä suuri ja nopeasti kasvava uhka saimaannorpille. Sen takia kanta tulisi saada mahdollisimman nopeaan kasvuun, ja kaikista ihmisen aiheuttamista norppakuolemista pitäisi päästä eroon. Tehokkainta olisi jatkaa keväistä verkkokalastuskieltoa heinäkuun loppuun ja luopua tänä aikana myös muikkuverkoista”, WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo.

Norpansuojeluun on löydetty toimivia ratkaisuja

Kun WWF aloitti saimaannorpan suojelun 1970-luvun lopulla, norppakannan arviointiin olevan noin sadan yksilön kokoinen. Tuoreen arvion mukaan kannan uskotaan olevan tällä hetkellä noin 430 yksilön kokoinen – parikymmentä norppaa enemmän kuin vuosi sitten.

”Kannan tasainen kasvu osoittaa, että saimaannorpan suojeluun on löydetty toimivia ratkaisuja. Suunta on oikea ja voimme iloita norppien määrän kasvusta, vaikka se onkin hidasta. Silti pitää muistaa, että saimaannorppa on edelleen erittäin uhanalainen ja tehtävää on vielä paljon”, Luukkonen sanoo.

Kyselytutkimuksen toteutti WWF:n toimeksiannosta TNS Kantar Oy. Kyselyyn vastasi 1028 suomalaista, joista 300 asuu Saimaan alueella. TNS Gallup Forum on internet-avusteinen vastaajapaneeli, joka muodostuu noin 40 000 suomalaisesta jäsenestä, jotka edustavat suomalaisia. Vastaajat vastaavat tutkimuslomakkeisiin internetin kautta omalla tietokoneellaan.