Hyvä päätös vaelluskaloille Iijoella – Raasakan kalatie sai vesitalousluvan

Havainnekuva Iijoen Raasakan voimalaitokselle rakennettavasta kalatiestä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös myöntää vesitalouslupa Iijoen Raasakan kalatielle on merkittävä Iijoen vaelluskalayhteistyön kannalta. Hankkeessa ovat mukana muun muassa voimayhtiö PVO-Vesivoima Oy, Iijoen vaelluskalahanke 2020-2022 ja Metsähallitus.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi 14.12. antamassaan päätöksessä vesilain mukaisen luvan rakentaa kalatiet Raasakan kummallekin padolle. ”Tämä on tärkeä ja positiivinen päätös ja mahdollistaa yhteistyön jatkamisen”, sanoo Iijoen vaelluskalahankkeen 2020–2022 projektipäällikkö Mirko Laakkonen.

”Olemme tyytyväisiä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen myöntää Raasakan kalatielle lupa. Laaja, pitkäjänteinen ja vapaaehtoisuuteen perustuva yhteistyö vaelluskalojen palauttamiseksi Iijoella vie tarvittavia toimenpiteitä eteenpäin. Uhkana on, että mahdolliset valitukset viivästyttävät rakentamisen aloitusta”, toteaa PVO-Vesivoima Oy:n toimitusjohtaja Jani Pulli.

Metsähallituksen erätalouspäällikkö Erkki Turtinen puolestaan korostaa, että on hyvä päästä kalateiden rakentamisessa liikkeelle. ”Alimmainen kalatie ja sen käyttökokemukset antavat erittäin tärkeää tietoa seuraavien kalateiden suunnitteluun”, hän sanoo.

Kalatien yhteyteen myös kalojen kiinniottolaitteisto

Iijoen alaosan ensimmäinen kalatie on suunniteltu Raasakan voimalaitoksen yhteyteen osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta ja Iijoen otva -hanketta. Älykkäitä ratkaisuja hyödyntävän kalatien ovat suunnitelleet Suomen parhaat asiantuntijat. Kalatien yhteyteen suunniteltu kiinniottolaitteisto mahdollistaa lohien ja meritaimenien ylisiirrot Iijoen yläjuoksun lisääntymisalueille.

Etenemällä vaiheittain ja käyttämällä monia erilaisia keinoja päästään kalojen kannalta parhaaseen lopputulokseen. Ajatuksena on rakentaa ensin alimpaan voimalaitokseen parhaan mahdollisen nykytietämyksen mukainen kalatie ja ylimpään voimalaitokseen alasvaellusratkaisu. Näistä saatu oppi on hyödynnettävissä muilla voimalaitoksilla.

Iijoen vaelluskalahanke 2020-2022 on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta. Hankkeessa rakennetaan kalateiden ohella smolttien alasvaellusväylä ja kiinniottolaite Haapakoskelle, seurataan ja ylisiirretään merilohia ja -taimenia sekä istutetaan pienpoikasia.