Kalastonhoitomaksuja lunastettu lähes 10 miljoonan euron edestä – joka 10. kaikista maksuvelvollisista maksanut maksun

Kalastonhoitomaksuja on tänä vuonna lunastettu lähes 10 miljoonan euron edestä. Kuva: Juha Ojaharju.

Kalastajat ovat maksaneet lakisääteistä kalastonhoitomaksua selvästi viime vuotta tunnollisemmin. Kalastonhoitomaksuja on lunastettu tänä vuonna jo 285 000 kappaletta eli lähes kymmenen miljoonan euron edestä. Viime vuonna maksuja lunastettiin 267 000 kappaletta.

Eniten kalastonhoitomaksuja ovat tänä vuonna maksaneet väestöön suhteutettuna lappilaiset, kainuulaiset ja pohjoiskarjalaiset. Suhteellisesti vähiten, mutta määrällisesti eniten kalastonhoitomaksuja ovat maksaneet puolestaan uusimaalaiset.

Kalastonhoitomaksu on pakollinen maksu kaikille 18–64-vuotiaille, jotka kalastavat muuten kuin yhdellä ongella, pilkillä tai silakkalitkalla. Maksu on pakollinen kaikilla vesialueilla. Kaikista 18–64-vuotiaista suomalaisista kalastonhoitomaksun on tänä vuonna suorittanut joka kymmenes.

Prosentuaalisesti vähiten maksajia Uudellamaalla ja Pohjanmaalla

Määrällisesti kalastonhoitomaksun maksajia on eniten Uudellamaalla. Prosentuaalisesti Uudellamaalla ja Pohjanmaalla on kuitenkin kaikista vähiten maksajia: kuusi prosenttia kaikista 18–64-vuotiaista.

Alhainen maksuinto ei selity vesialueiden vähyydellä, sillä Uudellamaalla ja Pohjanmaan rannikolla on paljon vesipinta-alaa muihin maakuntiin nähden (lähde: Suomen ympäristökeskus, syke.fi).

Koko kalenterivuodeksi, viikoksi tai vuorokaudeksi

Kalastonhoitomaksun voi suorittaa koko kalenterivuodeksi, viikoksi tai vuorokaudeksi. Kalastonhoitomaksun kerää Metsähallitus, joka tilittää koko summan maa- ja metsätalousministeriölle. Ministeriö puolestaan jakaa varat kalavesien ja kalastuksen hyväksi kalastuslain mukaisesti.

Kalastonhoitomaksun maksaneet maakunnittain

Kalastonhoitomaksun maksaneet 18–64-vuotiaat maakunnittain (%): Kainuu 15 %, Lappi 15 %, Pohjois-Karjala 14 %, Etelä-Savo 11 %, Pohjois-Pohjanmaa 11 %, Pohjois-Savo 11 %, Keski-Suomi 10 %, Etelä-Karjala 9 %, Päijät-Häme 9 %, Kanta-Häme 8 %, Keski-Pohjanmaa 8 %, Kymenlaakso 8 %, Pirkanmaa 8 %, Satakunta 8 %, Etelä-Pohjanmaa 7 %, Varsinais-Suomi 7 %, Helsinki-Uusimaa 6 %, Pohjanmaa 6 % (lähde: Metsähallitus 2023).