Kalastusrajoituksia Kuolimolle saimaannieriän suojelemiseksi

Nieriä mitattavana.

Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskukset ovat asettaneet kalastusrajoituksia Savitaipaleen ja entisen Suomenniemen Kuolimojärvelle. Kalastusrajoitukset astuvat voimaan 1.1.2020 alkaen. ELY-keskusten päätökset noudattavat laajapohjaisen Saimaannieriän seurantaryhmän esityksiä asetettavista kalastusrajoituksista.

Isoselän rauhoitusalueen pinta-ala kasvaa ja tiedossa olevat saimaannieriän lisääntymisalueet kuuluvat jatkossa rauhoitusalueeseen. Morruuvuorenselälle perustettiin myös laajat syvännealueet kattava rauhoitusalue, jossa kielletään verkkokalastus, viehekalastus ja pilkkiminen.

Vuodesta 2022 alkaen kalastusrajoitukset todennäköisesti lisääntyvät Morruuvuorenselällä nieriän poikasten elossa säilymisen tehostamiseksi. Kalastusrajoitukset ovat voimassa 1.1.2020-31.12.2021. Tarvittaessa rajoituksia voidaan muuttaa, mikäli siihen ilmenee tarvetta.

Suurimmat muutokset Morruuvuorenselälle

Laajapohjainen Saimaannieriän seurantaryhmä asetti tavoitteeksi seuraavaa: ”Elinvoimainen nieriäkanta Iso- ja Morruuvuorenselälle vuoteen 2030 mennessä”.

Tavoitteen saavuttaminen edellytti Isoselän kalastusrajoitusten laajentamista ja tiukentamista, mutta suurimmat muutokset kohdistuivat Morruuvuorenselälle. Kalastusrajoitusten tulee turvata nieriän palautusistutukset ja nieriäkannan vahvistuminen.

Seurantaryhmä koostuu muun muassa kalatalousalueen, vesialueen omistajien, Savitaipaleen kunnan, järjestöjen, tutkimuksen, viranomaisten ja kalatalousneuvonnan edustajista. Seurantaryhmän seuraava tehtävä on suunnitella ja käynnistää tiedotus-, valistus-, valvonta- ja seurantahankkeet.

Kalastusrajoitukset Kuolimon nieriäkannan seurantaryhmän ehdotuksen pohjalta