Kalastusrajoituksia pyritään laajentamaan Saimaalla norpan suojelemiseksi – Puruvedelle uusia rajoituksia jo touko-kesäkuun aikana

Kalastusrajoituksia pyritään laajentamaan Puruvedellä, Etelä-Saimaalla ja Pihlajavedellä saimaannorpan suojelemiseksi. Kuvassa emo ja kuutti keväällä juuri jäiden lähdön jälkeen. Kuva: Miina Auttila/Metsähallitus.

Kuuttien pesälaskennoissa on todettu tähän mennessä kahden kuutin syntyneen kalastusrajoitusalueiden ulkopuolelle ja kolmen reuna-alueelle Pihlajavedellä, Etelä-Saimaalla ja Puruvedellä. Metsähallitus asettaa saimaannorpan suojelemiseksi uusia kalastusrajoituksia Puruvedelle kuutin pesäpaikan ympärille touko-kesäkuun aikana.

Tämän vuoden pesälaskennoissa on todettu tähän mennessä kahden kuutin syntyneen kalastusrajoitusalueiden ulkopuolelle ja kolmen reuna-alueelle Pihlajavedellä, Etelä-Saimaalla ja Puruvedellä.

Puruvedelle syntyi ensimmäinen kuutti keväällä 2018 ja sen jälkeen sinne on syntynyt kuutteja yhä laajemmalle alueelle. Saimaannorppakannan kasvamisen ansiosta norpat ovat palanneet pesimään alueille, joilta ne ovat ihmisen toiminnan seurauksena aikaisemmin hävinneet.

ELY-keskus aloittaa neuvottelut vesialueen omistajien kanssa

Pesimäalueen laajentumisen seurauksena Pohjois-Savon ELY-keskus aloittaa neuvottelut vesialueen omistajien kanssa. Kalastusrajoituksen asettaminen ja sopimuksen tekeminen edellyttävät osakaskuntien ylimääräisen kokouksen päätöstä. Etelä-Saimaalla sopimustarjoukset ja päätökset niistä saadaan nopeasti.

Puruvedelle syntynyt kuutti ei ole valtioneuvoston asetusaluetta, joten siellä suojelutavoitteeseen pyritään osakaskuntien vapaaehtoisilla sopimuksilla. Osakaskuntien sopimusalueista maksetaan korvausta vuosittain 2,5 euroa hehtaarilta.

Verkkokalastusta voi vältellä myös omalla päätöksellä

ELY-keskuksen kalastusbiologi Teemu Hentinen kertoo, että Puruvedellä vesialueen omistus on pirstaleista ja potentiaalisia sopimuskumppaneita on kymmeniä.

”Kattavien kalastusrajoitusten asettaminen kestää kuukausia. Verkkokalastusta kannattaa vältellä kalastajien omalla päätöksellä kevään ja alkukesän ajan”, Hentinen sanoo.

Metsähallituksen tiedottaa lupaehtojen muutoksista

Metsähallitus päättää kalastusrajoituksista valtion yleisvesien osalta. Metsähallitus tiedottaa kaupallisen kalastuksen ja vapaa-ajankalastuksen lupaehtojen muutoksista verkkosivuilla www.eraluvat.fi.

”Metsähallitus asettaa saimaannorpan suojelemiseksi uusia kalastusrajoituksia Puruvedelle kuutin pesäpaikan ympärille touko-kesäkuun aikana. Voimassa olevien kalastuslupien ehtojen muuttaminen edellyttää Metsähallituksen päätöstä asiasta, kalastuslupien haltijoiden tiedottamista ja lupa-alueiden ehtojen muuttamista”, kertoo kalastuksen erityisasiantuntija Eetu Karhunen.

Rajoitusalueiden ulkopuolelle ja reuna-alueille syntyneiden kuuttien määrä voi vielä kasvaa, kun Metsähallituksen organisoimat pesälaskennat ja niiden tuloksia tarkentavat pesäpaikkasukellukset saadaan tehtyä ja aineisto käsiteltyä kevään aikana.
Voimassa olevat kalastusrajoitukset löytyvät osoitteesta www.kalastusrajoitus.fi