Jyväskylässä edistetään järvitaimenen lisääntymistä – Keljonpuron kunnostustyöt käynnistyvät huomenna

Keljonpuro kesällä. Kuva: Katriina Peltonen.

Jyväskylän Keljonkankaalla sijaitsevan Keljonpuron kunnostustyöt käynnistyvät huomenna 18.8. Tavoitteena on parantaa voimakkaasti muokattua purouomaa elinympäristönä ja siten edistää luonnonvaraisen järvitaimenen lisääntymistä.

”Keljonpuro on upea luontokohde kaupungin alueella. Nyt tehtävät kunnostukset kohdennetaan peratuille virtaosuuksille, joihin lisätään kivimateriaalia ja kutupohjiksi soveltuvia soraikkoja. Samalla kalan kulkua vesistössä helpotetaan poistamalla vaellusta estäviä rakenteita”, kertoo Matti Havumäki Keski-Suomen kalatalouskeskus ry:stä.

Purouoman kunnostaminen kohdistuu Myllylammen padon alapuoliselle osuudelle reilun kilometrin matkalle. Kunnostustoimien aikana purouomaan siirretään kymmeniä kuutioita kivimateriaalia, jolloin raskaiden ajoneuvojen ajo ja melu lisääntyvät hetkellisesti alueella. Kunnostusalueella toimitaan puronotkon luontoarvot huomioon ottaen. Alueella elää muun muassa liito-oravia sekä useita uhanalaisia sammallajeja.

Talkootyötä rajoitetaan koronatilanteen takia

Hankkeen toteuttaa Keski-Suomen kalatalouskeskus ry ja sille on myönnetty valtionavustusta vesien- ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteuttamiseksi tarkoitetuista varoista. Lisäksi Jyväskylän kaupunki ja Keljon osakaskunta osallistuvat hankkeen kustannuksiin.

Koronatilanteen vuoksi talkootyön käyttäminen pidetään rajallisena, mutta kunnostustoimissa ovat pienimuotoisesti mukana myös Maailman luonnonsäätiö WWF sekä paikallisia virtavesien suojelusta kiinnostuneita tahoja.

Kunnostuksen jälkeen Pohjois-Päijänteen kalatalousalue toteuttaa Keljonpurolla koekalastukset ja kunnostusrakenteiden seurantaa tulevina vuosina.